Pålitlig uppvärmning för bostadsfastigheter

Vi erbjuder tillförlitliga bergvärme- och fjärrvärmelösningar för uppvärmning
och kylning av stora fastigheter, såsom småhus och flerbostadshus.
I vårt sortiment finns också energieffektiva system för frånluftsåtervinning.

Värmepumpar, fjärrvärmecentraler och frånluftsåtervinning för stora bostadsfastigheter

I vårt breda sortiment av värmepumpar och fjärrvärmecentraler finns också modeller som är lämpliga för stora bostadsfastigheter. I vår Gebwell Combi-lösning kombineras fjärrvärme och värmepumpar sömlöst och energieffektivt med frånluftsåtervinning.

Hidalgo2_pieni-e1432296740635
Bergvärme

Bergvärme lämpar sig även för småhus och flerbostadshus

Bergvärme är den populäraste uppvärmningsformen i nya villor, men den är också idealisk för uppvärmning av större bostadsfastigheter, såsom radhus och flervåningshus, och för att producera varmvatten.

Uppvärmningskostnader under kontroll med bergvärme

Bergvärme är en enkel och ekonomisk uppvärmningsform för ett fastighetsbolag. När fastigheten är större blir besparingarna i uppvärmningskostnader mer påtagliga och investeringen betalar sig snabbare. De boende i fastigheten kommer snart att kunna njuta av fördelarna med bergvärme i form av lägre energikostnader och bättre komfort.

En bergvärmeanläggning ökar fastighetens värde mer än den initiala investeringen. Förutom fördelarna med uppvärmningsbesparingar kommer också lägenheternas andrahandsvärden att öka.

As-Oy-Maisterinkulma

Skydda dig mot förändringar av energipriset

Bergvärme är en riskfri och vettig investering som hjälper till att hålla dina uppvärmningskostnader konstanta trots eventuella fluktuationer av energipriset. Det är lättare att planera för framtiden när dina uppvärmningskostnader är lätta att förutse.

 

Helppo-kayttoonotto

Enkel driftsättning

Gebwell förser dig gärna med en värmepumpslösning dimensionerad efter dina behov och storleken på din fastighet på ett flexibelt och enkelt sätt. Gebwell ansvarar inte bara för design och dimensionering, utan tillhandahåller också användarutbildning och övervakning av din utrustning.

Begär en offert för en bergvärmelösning till er fastighet!

Luotettava-kaukolampo
Fjärrvärme

Bekymmersfri fjärrvärme för fastigheten

För fastighetsbolag är fjärrvärme en prisvärd och energieffektiv uppvärmningsform, vars kostnader hålls väl under kontroll.

Gebwells G-Power-fjärrvärmecentraler är konstruerade även för stora fastigheter och dimensioneras för att passa varje objekt baserat på era förutsättningar.

Luotettavaa-tehoa-kaukolampo

Pålitlig uppvärmningslösning för alla typer av objekt

G-Power-fjärrvärmecentralerna lämpar sig både till nybyggnation och renoveringsobjekt. De är enkla att installera och underhålla.

En G-Power-fjärrvärmecentral lämpar sig för radiator-, golv- och luftvärme samt för uppvärmning av tappvatten. Den gör att uppvärmningen av hela fastigheten är pålitlig och bekymmersfri.

Kaukolammon-periaate-2

Funktionsprincip för fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk. Som fjärrvärmebränslen kan bl.a. avfall, biobränslen, värmepumpar eller restvärme från industri användas.

Närmare 80 % av fjärrvärmen kommer från kraftvärmeverk som producerar värme och el, som överskottsvärme från industrin eller från förbränning av biogas i avfallsstationer.

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningslösningen i Sverige, speciellt i storstäder, ungefär 60% av Sveriges totala uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Funktionsprincipen för fjärrvärme

Be om offert på en fjärrvärmecentral!

Lammontalteenotto

Energieffektiv uppvärmning med frånluftsåtervinning

Med den rumsluft som avlägsnas mekaniskt ur ett flervåningshus följer också med en ansenlig mängd värmeenergi som redan är betald en gång. Värmeåtervinning ur frånluft är tillvaratagande av denna värmeenergi som annars går till spillo.

Läs mer om värmeåtervinning ur frånluft
Varaajat-LPR
Ackumulatortankar

Stabilitet och besparing med ackumulatortankar

En rätt dimensionerad ackumulator kan användas för att säkerställa jämn rumstemperatur och tillräckligt med tappvarmvatten för hela fastigheten.

En energiackumulator innebär att du kan ladda en värmeanordning med hög jämn kapacitet och därmed uppnå bästa möjliga verkningsgrad. Detta resulterar inte bara i besparingar i uppvärmningskostnader, utan är också miljövänligt.

Ackumulatortanken lämpar sig för användning med många olika uppvärmningsformer. Den möjliggör parallell användning av flera värmekällor såsom bergvärme och fjärrvärme samt bekymmersfritt byte av uppvärmningssystemet i framtiden.

I Gebwells sortiment finns ackumulatortankar i olika storlekar för olika behov. Ackumulatortankens dimensionering påverkas bl.a. av följande saker:

  • Fastighetens storlek och antalet boende
  • Värmekällan och dess effekt och verkningsgrad
  • Storleken hos tillgängligt utrymme
  • Temperatur som uppvärmningskretsen kräver

Begär offert på en uppvärmningslösning till er fastighet!