Skurup Elevhem

Elevhemmen på folkhögskolan i Skurup drivna och ägda av kunskapsporten är två hus, ”Plaza” och ”Ritz” med vardera tre våningar som har placerats på skolans område. Byggnaderna värms med fjärrvärme vilken distribueras genom radiatorer och ventileras med lägenhetsaggregat av typen FTX. Med vattenburna solfångare på taket kommer husen att vara helt självförsörjande under sommarmånaderna.

Beställare

Kunskapsporten

Gebwells Produkter

4 st G-Power Fjärrvärmeväxlare – Läs mer

6 st 1000 l G-energy ackumulator – Läs mer

Installationsår

2021

Säljare

Pekka Haverinen