Brf Pärongården

Gerox har borrat 16 stycken energibrunnar på vardera 400 meter och installerat fyra bergvärmepumpar. Gebwell har levererat fyra Taurus 90 kW, totalt 360 kW. Värmepumparna har en effekttäckning på ca. 75% och har en värmeenergileverans på ungefär 840 MWh/år vilket är ca. 80 % av den totatala värmen.

Med Gerox driftövervakningssystem så kan man avläsa energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. Anläggningen ger en en årlig besparing för föreningen på ca. 600 000 kr/år i snitt de första 10 åren.

Beställare

Gerox AB

Gebwells Produkter

4 st Gebwell Taurus 90 – Länk

Installatör

Gerox AB

Installationsår

2018

Säljare

Thomas Lindhström