Lösningar för småhus

Hemmet är livets hjärta. Vi erbjuder husägare pålitliga och
miljövänliga lösningar för uppvärmning och kyla i hemmet.

Be om en offert

Energieffektiva uppvärmningslösningar för småhus

Gebwells energieffektiva värmepumps- och fjärrvärmelösningar sparar pengar, tid och ansträngning.

Specialiserade Gebwell-återförsäljare erbjuder helhetslösningar som bäst passar dina behov, inklusive högkvalitativ utrustning och experttjänster.

Bergvärme

Naturlig uppvärmning för hus

Bergvärme (även känd som geotermisk energi) är en enkel och bekymmersfri uppvärmningssätt för småhus. Bergvärmepump värmer upp ditt hem såväl som tappvarmvatten. Med bergvärmesystem kan du även kyla ditt hem på sommaren.

Vad är bergvärme? Mita-maalampo-maksaa
shutterstock_1449930014-2

Värmepumpar underlättar vardagen för husägare

Genom att välja Gebwell värmepumpar kan du koncentrera dig på livet utan att organisera din dag kring uppvärmning av ditt hem.

Värmepumpslösningar är lämpliga för både ny- och renoveringsanläggningar, för att ersätta oljeuppvärmning till exempel.

Maalampo-kannattaa

Betydande besparingar på uppvärmningskostnaderna och en ökning av värdet på ditt hus

Värmepumpar kan minska dina uppvärmningskostnader med upp till 75 %, vilket innebär att den initiala investeringen snabbt betalas tillbaka. En värmepump producerar minst tre gånger mer värmeenergi än den energi den förbrukar.

Värmepumpar ger också riskfrihet. Eftersom värme hämtas direkt från säker berggrund finns det ingen anledning att oroa sig för eventuella fluktuationer i energipriset.

En värmepump ökar vanligtvis värdet på en byggnad med ett belopp som överstiger den initiala investeringen. Småhusägare sparar därför inte bara på uppvärmningskostnaderna, utan investeringen kan ha en positiv effekt på andrahandspriset på huset.

I Sverige har privatpersoner möjlighet till ROT-avdrag för arbeten som utförs i ditt hem, till exempel för installation av bergvärmesystem. Läs mer på Skatteverkets sidor.

Vad kostar bergvärme?
Omakotitalot

Så här får du ett bergvärmesystem för ditt hem

Vi tar hand om din offertförfrågan du har skickat till oss och kontaktar dig för mer detaljerad information, t.ex. storleken och energibehovet för ditt hus.

Baserat på den information du lämnar kommer vi att dimensionera värmepumpen som passar ditt hus och skicka ett erbjudande till dig på den specificerade värmepumpen.

Gebwell bergvärmepumpar för småhus

Gebwell Aries är den första finska bergvärmepumpen för småhus som använder avancerad inverterteknik och IoT-kontroll. T3 Inverter värmepump ansluts till en separat ackumulatortank. Den är lämplig för ett större hus eller för större förbrukning av varmvatten.

Vill du ha en offert på bergvärme?

Fjärrvärme

Gebwell fjärrvärmelösningar för hus

Fjärrvärme är en pålitlig och jämn form av uppvärmning av småhus och finns i många städer i Sverige. Ett fjärrvärmt hus är bekvämt att bo i och själva uppvärmningen kräver ingen form av ansträngning från sin användare.

District heating operating principle Kaukolammon-toimintaperiaate
Kaukolampo-omakotitaloille

Spara på energikostnader, hållbart

Fjärrvärme är en energieffektiv och miljövänlig uppvärmningsmetod. Dess totala kostnader är överkomliga och prissättningen är stabil.

Huvuddelen av den fjärrvärme som används i Sverige produceras av värmeverk. Denna produktion sparar stora mängder energi samtidigt som de minskar miljöutsläppen avsevärt.

Ymparistoystavallinen-kaukolampo

Miljövänlig fjärrvärme

Fjärrvärme sparar energi och miljö.

Miljöutsläppen från fjärrvärmeproduktion är cirka 30 % lägre än när produktionen av energi och värme sker i separata produktionsanläggningar. Det är ett allmänt erkänt sätt att skydda klimatet och utvecklingen av värmeproduktion bedöms vara den största enskilda metoden för att minska utsläppen av växthusgaser.

G-Power-2-100-AL-substation

G-Power fjärrvärmecentraler för hus

Kolla in G-Power fjärrvärmestationer

Vill du ha en offert på fjärrvärmecentral?

Maalampo-ja-lammin-kayttovesi

Tillräckligt med färskvatten ekologiskt och ekonomiskt

Användningen av en energiackumulatortank är ett miljövänligt och prisvärt sätt att säkerställa en behagligt jämn rumstemperatur och tillräckligt med varmvatten. Energiackumulatortanken lagrar och jämnar ut värmen som produceras av värmesystemet, varefter den används för att värma fastigheten och tappvatten.

Gebwell energiackumulatortankar och varmvattenberedare

G-Energy Coil tank utrustad med tappvarmvattenbatteri är lämplig för uppvärmning av tappvarmvatten vid sidan av en värmepump.

KVL300 varmvattenberedare producerar och lagrar tappvarmvatten. KVL300 hybrid är utrustad med laddslinga och den kan kopplas till värmepump eller annan värmekälla.

Bufferttankar används för att öka vattenkapaciteten i värmesystemet. Tillräcklig vattenkapacitet säkerställer tillräckligt flöde i systemet vilket förbättrar värmepumpens drift. Bufferttankar finns även med elpatronanslutningar och spolluckor.

Kundupplevelser

Alla referenser