Ackumulatortankar

Ackumulatortankar

Användning av ackumulatortankar är ett ekologiskt och ekonomiskt sätt att nå en behaglig rumstemperatur och säkerställa tillgången på varmt vatten.

Ackumulatortanken lagrar och jämnar ut värmen som produceras av uppvärmningssystemet, varefter den används för att värma upp fastigheten och bruksvattnet.

Ackumulatortankar och olika uppvärmningsformer

Ackumulatortankar kan användas parallellt med flera olika uppvärmningslösningar. Den möjliggör även parallell användning av olika energiformer.

Vid användning av bergvärme är en ackumulatortank en nödvändighet. Den kan vara inbyggd i bergvärmepumpen eller en separat enhet.