Bergvärme

Bergvärme

Bergvärme är värmeenergi från solen som lagrats i marken, som kan utnyttjas med hjälp av ett bergvärmesystem för att värma upp fastigheter. Den är tillgänglig för alla – det enda som krävs är utrustning för att nyttja den.

Bergvärme är ren, förnybar energi. Den orsakar inte utsläpp av koldioxid eller partiklar som påskyndar klimatförändringen och är därför en miljövänlig energi.

Spara i värmekostnaderna

Bergvärme är inte bara skonsam mot naturen, den är även förmånlig. Då du gör en engångsinvestering i ett bergvärmesystem, sänker du permanent dina värmekostnader. Bergvärmepumpen producerar minst tre gånger så mycket värmeenergi sett till dess förbrukning.

Bergvärme kan minska dina värmekostnader med upp till 75 procent, permanent. Samtidigt garderar du dig mot eventuella variationer i energipriserna. Bergvärme är en ytterst vettig investering inför framtiden.

Lätt och bekymmersfri bergvärme

Gebwell förverkligar bergvärmelösningar med omsorg. Det är alltså lätt för kunden att ta i drift och använda bergvärme. Bergvärmepumpen är lätt att använda och fordrar nästan ingen service.

Gebwell AB är medlem i Svenska kyl & värmepump föreningen

SKVP