Bergvärme

Vad är inverterstyrning?

Effekt efter behov med inverterstyrning

Gebwells nya värmepumpar, exklusive Taurus EVI och EVIC, är inverterstyrda. Men vad betyder inverter, eller frekvensomriktare, varför har en bergvärmepump inverterstyrning och vilka är fördelarna med inverter?

I traditionella värmepumpar har man använt en kompressor som startar styrt av en reglerenhet och som stannar när en viss temperatur har uppnåtts. I sådana värmepumpar av s.k. on/off-typ går kompressorn med konstant hastighet, tills den stannar. Kompressorn startar på nytt när värmekretsens temparatur har sjunkit tillräckligt.

Styrningen av kompressorn är den väsentliga skillnaden mellan bergvärmepumpar av on/off- och invertertyp. Inverterteknik i en bergvärmepump innebär att värmepumpen har varvtalsstyrning av kompressorn. Tack vare invertertekniken anpassas kompressorns varvtal i realtid till ett värde som lämpar sig för det momentana uppvärmningsbehovet.

När kompressorn har startat går den först med högfart tills den inställda inomhustemperaturen har uppnåtts. Därefter minskar den varvtalsstyrda kompressorns rotationshastighet och pumpen går med optimal effekt och upprätthåller den inställda temperaturen.

Twin Rotary-kompressorn i de inverterstyrda bergvärmepumpar anpassar sig med användning av denna princip automatiskt efter de rådande förhållandena och efter effektbehovet. Gebwell Aries Aries 6 värmepumpen reglerar sin uppvärmningseffekt (0°/35°) mellan 1,5-7,5 kW, Aries 12 mellan 2,6-12,2 kW; T3 Inverter mellan 9-27 kW; Gemini Inverter mellan 9-57 kW och Taurus Inverter Pro mellan 40-95 kW.

Kolla upp våra invertervärmepumpar:

Jämn värme utan att belasta kompressorn

Genom att öka eller minska varvtalet anpassar den inverterstyrda kompressorn sin funktion till det verkliga värmebehovet. Därigenom fungerar kompressorn effektivare, oavsett om värmebehovet är stort eller litet. Den inverterstyrda pumpens energieffektivitet accentueras särskilt i situationer med behov av toppvärme.

Den effektivitet som invertertekniken möjliggör och den angenämt jämna värmeproduktionen medför också kostnadsbesparingar. Den inverterstyrda bergvärmepumpens verkningsgrad är bättre än on/off-värmepumpens, och detta är det viktigaste skälet till att invertern blivit så vanlig.

Antalet kompressorstarter och brytningar av strömmen är färre i inverstyrda värmepumpar, vilket i sin tur minskar slitaget på den mekaniska utrustningen och förlänger dess livscykel. Dessutom är den genomsnittliga ljudeffektnivån hos en varvtalsstyrd bergvärmepump lägre, även om decibeltalen kan öka när kompressorn går på högre varvtal.

Totalt sett har invertertekniken inom bergvärmepumpbranschen kommit för att stanna och den utvecklas kontinuerligt.