Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en vanlig uppvärmningsform, den är pålitlig, lätt att använda och lättillgänglig. Gebwell erbjuder utrustning som gör att du kan använda fjärrvärme på ett tryggt och flexibelt sätt.

En uppvärmningsform som sparar energi och är skonsam mot miljön

Gebwells G-Power-fjärrvärmecentraler är lika väl lämpade för nya byggnader som renoveringsobjekt, och dimensioneras alltid för att passa fastigheten.

G-Power-fjärrvärmecentralerna är effektiva, pålitliga och förmånliga sett till de totala kostnaderna. Värmeväxlarna har fem års garanti vid fjärrvärmeanvändning i Sverige, och den övriga utrustningen har två års garanti.

För samtliga G-Power-fjärrvärmecentraler finns möjlighet att välja styrsystem för enkel användning och övervakning.

Gebwell AB är medlem i HEAS Branschföreningen för hållbar energi och SINFRA – inköpscentral för infrastruktur. 

HEAS.se

SINFRA

Läs mer om fjärrvärme på Svenskfjärrvärmes hemsida