Bergvärme

Bergkyla

Bergkyla är ett miljövänligt sätt att kyla byggnader. Man använder även namn som passiv kylning och geotermisk kylning för bergkyla.

Köldbärare, som fungerar som energikälla genom att cirkulera i den borrade värmebrunnen, kan också användas för kylning av byggnader. För att utnyttja bergkyla behöver du, förutom värmebrunnen, endast en cirkulationsvattenpump för att producera kylenergi och en fläktkonvektor för att distribuera den kylda luften.

Geotermisk kylning kan också användas för kylning av industriella anläggningar samt kommersiella fastigheter. Användningen av geotermisk kylning förkortar bergsvärmesystemets återbetalningstid ytterligare, särskilt för stora tillämpningar.

En problemfri och kostnadseffektiv bergkyla

Bergkyla är mycket prisvärd och andelen gratis kylenergi står för över 95-98 %. Elenergi behövs endast för cirkulationsvattenpumpen och fläktkonvektorn. Med bergkyla undviker man dessutom bullret från kylaggregat och deras användningsutrymme kan användas för andra ändamål. När man inte längre använder kylaggregat upphör även behovet av service och underhåll.

Distribution av bergkyla i byggnaden

Bergkyla till byggnaden distribueras antingen via ventilation eller fläktkonvektor. Kylning via ventilation utförs antingen med LTO-instrument eller i ett separat kanalbatteri. Detta alternativ lämpar sig för nybyggnation där man kan ta bergkyla i beaktande redan i planeringsstadiet, t.ex. tillräcklig värmeisolering i ventilationskanalerna.

Fläktkonvektorn består av värmeväxlare och fläkt som återvinner rumsluften genom växlaren. Fläktkonvektorn kan exempelvis placeras på en vägg eller i taket.

Med hjälp av Gebwell värmepump tar du enkelt fördelarna med markkylning i bruk. Våra värmepumpar har beredskap för styrning av kylning.