G-Energy EV 1000

G-Energy EV ackumulatortank

G-Energy EV är en ackumulatortank att använda parallellt med till exempel trä-, pellet-, olje- eller annat vattenburet uppvärmningssystem.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Ackumulatortanken har fyra platser för motstånd, och dessa kan utrustas med elpatron som sköter vattenuppvärmningen om uppvärmningssystemet frånkopplas eller vid en funktionsstörning.

G-Energy EV-ackumulatortanken har två kopparluckor, och i den övre kan en tappvarmvattenslinga monteras i den nedre en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten eller till exempel en solenergi- eller annan laddningsslinga. Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

G-Energy EV-ackumulatortanken kan fås i 501, 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 liter.

Teknisk information

Tekniska information

Modell G-Energy EV 501 G-Energy EV 1000 G-Energy EV 2000 G-Energy EV 3000 G-Energy EV 4000 G-Energy EV 5000
GTIN (64158 . . .) standardmodell 5238027 5238028 5238029 5238030 5238031 5238032
GTIN (64158 . . .) låg modell 5238079
Behållarens volym L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Höjd standardmodell mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Höjd låg modell mm* ** 1980 / 2000
Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Resningsmått standardmodell mm*** 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Resningsmått låg modell mm*** 2100
Vikt kg 180 260 400 470 620 690
Anslutningsstorlekar 2” 2” 2” 2” 2” 2”
Elpatronanslutningar LK45 LK55 LK90 LK90 LK90 LK90
Elpatronanslutningar st 4 4 4 4 4 4
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 3 3 3

Nedladdningar

G-Energy EV ackumulatortank tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l Ladda ner

Ackumulatortanken har fyra platser för motstånd, och dessa kan utrustas med elpatron som sköter vattenuppvärmningen om uppvärmningssystemet frånkopplas eller vid en funktionsstörning.

G-Energy EV-ackumulatortanken har två kopparluckor, och i den övre kan en tappvarmvattenslinga monteras i den nedre en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten eller till exempel en solenergi- eller annan laddningsslinga. Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

G-Energy EV-ackumulatortanken kan fås i 501, 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 liter.

Tekniska information

Modell G-Energy EV 501 G-Energy EV 1000 G-Energy EV 2000 G-Energy EV 3000 G-Energy EV 4000 G-Energy EV 5000
GTIN (64158 . . .) standardmodell 5238027 5238028 5238029 5238030 5238031 5238032
GTIN (64158 . . .) låg modell 5238079
Behållarens volym L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Höjd standardmodell mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Höjd låg modell mm* ** 1980 / 2000
Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Resningsmått standardmodell mm*** 2100 2200 2300 2450 2600 2700
Resningsmått låg modell mm*** 2100
Vikt kg 180 260 400 470 620 690
Anslutningsstorlekar 2” 2” 2” 2” 2” 2”
Elpatronanslutningar LK45 LK55 LK90 LK90 LK90 LK90
Elpatronanslutningar st 4 4 4 4 4 4
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 3 3 3
G-Energy EV ackumulatortank tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l Ladda ner