Brf Elin Wägners Gata

”Bergvärme är en stor investering för föreningen men den kommer att bli mycket lönsam, såväl kortsiktigt som på lång sikt. Fjärrvärmekostnaden var den enskilt största utgiften i föreningens budget. Den kostnaden kommer nu att minska kraftigt. Trots investeringskostnaden kommer bergvärmen vara lönsam och påverka budgeten positivt redan första året. Över tid kommer lönsamheten öka för varje år och därmed förväntas investeringen bidra till en fortsatt god ekonomi på lång sikt. (elinwagnersgata.se)”

21 energibrunnar har borrats på 18×400 & 3×300 meter, totalt 8100 meter. Till installation har Gebwell levererat fem Taurus värmepumpar på 90 kW och en Gemini på 60 kW. Totalt har anläggningen en effekt på 510 kW med effekttäckning på 75%. Med Gerox driftövervakningssystem så kan man avläsa energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. En av byggnaderna är ett äldreboende där värmen har varit av stor prioritet därför är systemet inställt på att ge 65 grader oavsett utetemperatur. Värmeenergileverans från värmepumparna är ca. 1260 MWh/år vilket är ungefär 80 % av värmen. Den årliga besparingen som föreningen gör är ca. 970 000 kr/år i snitt de första 10 åren.

I detta projekt var även Rototec med under projekteringen. Rototec utförde både en fördjupad analys från den ekonomiska och tekniska synvinkeln samt provborrning för att undersöka bergets egenskaper i detalj.

Beställare

Gerox AB

Gebwells Produkter

5 st Gebwell Taurus 90 kW – Läs mer

1 st Gebwell Gemini 60kW – Läs mer

Installatör

Gerox AB

Installationsår

2019

Säljare

Thomas Lindhström