Glömstaskolan F-3

Detta projekt är en nybyggnation av skola för Huddinge kommun. Under projektets gång har energi- och miljöfrågor har varit centrala och skolan har miljöklassats. Glömstaskolan har certifierats med Miljöbyggnad Silver med Guld på energi. Som exempel kan nämnas att taket huserar solfångare och sedumtak. Energin erhålls med hjälp av geoenergi i berget och frånluftsåtervinning genom att ventilationskanaler tas in via kulvertar i mark. Värmepumparna som Gebwell har levererat är två Gemini 64 som använder sig av geoenergi och frånluftsåtervinning. Med elpanna som spets beräknas anläggningen klara av skolans alla behov.

Beställare

Arcona

Huddinge samhällsfastigheter

Gebwells Produkter

2 st Gemini 64 – Länk

1 st 1000 liter bufferttank – Länk

1 st 1000 liter slingtank – Länk

Installatör

Bravida VVS

VS Konsult

Exergo

Säljare

Thomas Lindhström