Förskolan Ängen

Förskolan Ängen är en nybyggd kommunal förskola med fem avdelningar som ligger i centrala Huddinge. Från och med 2018 så har inhyser också lokalerna Nattviolen som är en pedagogiska verksamhet öppet för barn kvällar, nätter och helger. Till undercentralen som är belägen i en separat nbyggnad har Gebwell leverarat en T2 värmepump på 20 kW, en G-Energy Accumulatortank och en G-Energy Coil båda på 501 liter. Övergripande fastighetsautomation är Fidelix.

Beställare

HUSF

Gebwells Produkter

1 st T2-20 – Länk

1 st G-Energy Accumulatortank 501 l – Länk

1 st G-Energy Coil 501 l – Länk

Entreprenör

VVS Metoder

Installationsår

2018

Säljare

Thomas Lindhstorm