Glömstahallen

Glömstahallen i Huddinge är ett nybyggt idrottscentrum i området kring Glömsta och Vistaberg. Projektet innefattar byggnation av en fullstor idrottshall med tillhörande 7-mannaplan i konstgräs, idrottsplats samt parkering. Rörjobbet i detta projekt, särskilt i undercentralen är exemplariskt utfört och Gebwell är stolta att ha leverat en Gemini 52 samt buffert- och slingtank. Då det inte finns någon fjärrvärme eller annan tillsatskälla så täcks hela anläggningens värmebehov av värmepumpen och tillhörande slingtank.

Beställare

Arcona

Huddinge samhällsfastigheter

Gebwells Produkter

Gebwell Gemini 52 – Länk

1000 liter Gebwell G Energy Slingtank – Länk

1000 liter Gebwell G Energy Buffertank – Länk

Installatör

Kungälvs Rörläggeri

Installationsår

2019

VS Konsult

Seveko

Säljare

Thomas Lindhström