Gebwells produkter i fokus i unikt energicentrum i Kotka

Campuskvarteret i Kotka är anmärkningsvärt till sin storlek – det omfattar XAMK:s campus, Satama Areena samt hotell. Inuti Satama Areena finns ett unikt energicentrum där Gebwells produkter spelar en central roll.

Satama Areenas energicentrum förenar på ett genialt sätt fjärrvärme, värmepumpar och energiåtervinning i byggnaden. Ett långvarigt samarbete och goda erfarenheter av Gebwell var också avgörande i valet av värmelösningar för projektet. Projektet omfattar tre G-Power fjärrvärmecentraler och tre av Gebwells ackumulatortankar med en volym på 2000–5000 liter.

Även om objektet har en hybridvärmelösning, efterfrågade kunden en lösning där fjärrvärmen dimensioneras för att vid behov täcka hela fastighetens värmebehov, ned till en utetemperatur på 29 minusgrader.

Gebwells produkter i Kotka

 Energicentrumet inne på Satama Areena är cirka 200 kvadratmeter stort. Energicentrumet levererar värme och kylning till tre kunder. Energiåtervinningen innebär exempelvis att värme kan transporteras från den sida av byggnaden som värmts upp av solen till den delen av byggnaden som ligger i skugga.

Förutom leveranserna till projektet i Satama Areena, har Gebwell under lång tid levererat uppvärmningslösningar till Kotka Energia.

På frågan varför Kotkan Energias väljer att samarbeta med Gebwell, svarar Risto Mellas.

“Vi har samarbetat länge med Gebwell. Kvalitet genomsyrar deras arbete och produkter, men även förmågan och viljan att bistå kunden. Campuskvarterets entreprenör föreslog att Gebwells produkter skulle installeras i objektet – vilket även stämde överens med våra egna önskemål”, berättar Risto Mellas, kundchef på Kotkan Energia. ”Den helhet som Gebwell tillhandahåller har i regel alltid varit det bästa valet för oss.”

I Kotka pågår en övergång från olje- och gasuppvärmning till fjärrvärme. Gebwells fjärrvärmecentraler installeras numera i fastigheter av varierande storlek.

”Kunden är det allra viktigaste för oss och vi strävar efter att göra allt vi kan för att ge våra kunder en så positiv bild av vår verksamhet som möjligt”, sammanfattar Gebwells försäljningschef Jarno Suhonen. ”Vi använder detta rättesnöre i alla delar av vår verksamhet, från design till tillverkning, försäljning och teknisk support. Det anser vi är grunden för ett bra partnerskap, och en förutsättning för ett fortsatt samarbete.”

Gebwells råd inför uppvärmningssäsongen:

Det är bra att kontrollera värmesystemets skick i god tid före uppvärmningssäsongen. Fjärrvärmecentraler är i praktiken nästan underhållsfria, men det finns punkter att kontrollera:

  • Det är bra att kontrollera värmesystemets tryck. Som en allmän tumregel bör trycket i värmesystemet vara cirka en bar högre än förtrycket i expansionskärlet. Kontrollera gärna expansionskärlets förtryck då och då. Systemtrycket måste alltid säkerställas separat för varje objekt.
  • Kontakta en expert om du behöver hjälp att kontrollera ditt system.

 

Text: Justus Luokkanen, Finnisc District Heating Association
Bilder: Kotka Energi