Urbana REDI värms upp med Gebwells fjärrvärmelösningar

Gebwell levererade sin största enskilda helhet av uppvärmnings- och kylningslösningar någonsin i Finland till köpcentret REDI som byggs i Fiskehamnen i Helsingfors.

REDI är ett av de största pågående byggprojekten i Finland

REDI som byggs av SRV är ett höghusområde i Fiskehamnen i Helsingfors östra innerstad, som utgörs av åtta svindlande höga höghus, ett stort köp- och upplevelsecentrum och en parkeringsanläggning under jorden för 2 000 bilar. Det första av husen, Fyren, är med sina 134 meter det högsta bostadshuset i Finland.

REDI kombinerar på ett modernt sätt köpcentrum och bostadshöghus i en nyskapande helhet, som erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter för både affärsverksamheten och invånarna i området. Under de kommande tio åren är avsikten att bygga ett boendeområde runt REDI i Fiskehamnen, som med närliggande områden kommer att utgöra ett växande område mellan Helsingfors centrum och östra Helsingfors.

REDI:s över 60 000 kvadratmeter stora köpcentrumshelhet värms upp pålitligt med fjärrvärme med utrustning som tillverkats och levererats av Gebwell.

REDI är Gebwells största leverans någonsin

”Redan planeringen av uppvärmningslösningarna för REDI har varit ett projekt som tagit flera år i anspråk. Vid förverkligandet har vi nu i redan ett år haft ett nära samarbete med SRV som ansvarar för bygget”, säger försäljningschef Jarno Suhonen på Gebwell.

”Vi levererade fyra mycket stora fjärrkylningscentraler och fyra mycket stora fjärrvärmecentraler för REDI. Det rör sig troligtvis om Gebwells största leverans i Finland någonsin”, säger Suhonen.

Omfattningen hos helheten som byggs gjorde projektet särskilt krävande, och under projektets gång innebar ändringar i uppvärmnings- och kylningslösningarna ytterligare utmaningar för projektet.

”Vår roll var större än normalt vid planeringen av uppvärmnings- och kylningslösningarna. Det förekom många ändringar, vilket gjorde att vi måste gå igenom detaljerna ytterst noga för att kunna nå ett så bra slutresultat som möjligt”, säger Suhonen.

Tidtabellen hölls med galans och för Gebwells del är REDI-projektet nu på slutrakan. Köpcentret står klart i sin helhet hösten 2018.