Taurus 110 EVI R

Taurus EVI värmepump

Gebwell Taurus EVI är en tandemvärmepump för uppvärmning av stora fastigheter som är utrustad med två kompressorer.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Taurus EVI värmepump är en tandemvärmepump som är utrustad med två EVI-kompressorer med en styrning som möjliggör IoT.

Taurus EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Driftsdata som lagras i molntjänsten från IoT-reglerenheten används i den kontinuerliga utvecklingen av systemet. Data som lagras i molntjänsten möjliggör bland annat styrningen som beaktar väderprognosen samt inlärning av beteendet vid uppvärmning och kylning. Dessutom möjliggör molntjänsten fjärruppdatering av regulatorns programvara och övervakning och styrning av systemet genom det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

Taurus EVI kommer i två effektklass Taurus 80 EVI och Taurus 110 EVI.

För värmepumpen Taurus EVI har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

NY! Den nya Taurus EVIC är ännu mer kompakt

Taurus EVIC värmepump är mindre än sin föregångare, Taurus EVI värmepump, så hanteringen är enklare.
Med dörrarna borttagna är EVIC-värmepumpens bredd 700 mm, så den kan passa genom en mindre dörröppning. EVIC är också lägre än sin föregångare, vilket gör installationen enklare när anslutningarna är placerade lägre än i den tidigare modellen.

 

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
 • Elektronisk expansionsventil
 • Hårdlödade värmeväxlare
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Inlärande och adaptivt system
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Teknisk information

Taurus 80 EVI Taurus 110 EVI
Effektdata: (enligt EN 14511) 0°/35° och 0°/50° 0°/35° och 0°/50°
Värmeeffekt kW 71,4 och 73,5 93,6 och 95,3
Kyleffekt kW 56,4 och 52,1 74,1 och 68,0
Eleffekt kW 16,1 och 22,6 20,9 och 29,1
COP 4,4 och 3,2 4,5 och 3,3
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0/+65 0/+65
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+20 -5…+20
Inbyggd laddpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Inbyggd köldbärarpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Kompressor Scroll (EVI) Scroll (EVI)
Kompressorer kpl 2 2
Innehåller fluorerade växthusgaser ja ja
Hermetiskt sluten ja ja
Köldmedie R410A R410A
GWP (global warming potential) 2088 2088
Köldmedie mängd kg 9,0 9,8
CO2 ekvivalent ton CO₂e 18,792 20,462
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 52-58 52-58
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 700 700

Nedladdningar

Gebwell Fastighetspumpar -broschyr 3 MB Ladda ner
Taurus EVI värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVIC värmepump tekniskt datablad 174 KB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 623 KB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump 577 KB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur Ladda ner
Taurus EVI värmepump EPD beskrivning 1 MB Ladda ner
Taurus EVI IFC Step 3D Dwg 4 MB Ladda ner

Taurus EVI värmepump är en tandemvärmepump som är utrustad med två EVI-kompressorer med en styrning som möjliggör IoT.

Taurus EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Driftsdata som lagras i molntjänsten från IoT-reglerenheten används i den kontinuerliga utvecklingen av systemet. Data som lagras i molntjänsten möjliggör bland annat styrningen som beaktar väderprognosen samt inlärning av beteendet vid uppvärmning och kylning. Dessutom möjliggör molntjänsten fjärruppdatering av regulatorns programvara och övervakning och styrning av systemet genom det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

Taurus EVI kommer i två effektklass Taurus 80 EVI och Taurus 110 EVI.

För värmepumpen Taurus EVI har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

NY! Den nya Taurus EVIC är ännu mer kompakt

Taurus EVIC värmepump är mindre än sin föregångare, Taurus EVI värmepump, så hanteringen är enklare.
Med dörrarna borttagna är EVIC-värmepumpens bredd 700 mm, så den kan passa genom en mindre dörröppning. EVIC är också lägre än sin föregångare, vilket gör installationen enklare när anslutningarna är placerade lägre än i den tidigare modellen.

 

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
 • Elektronisk expansionsventil
 • Hårdlödade värmeväxlare
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Inlärande och adaptivt system
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub
Taurus 80 EVI Taurus 110 EVI
Effektdata: (enligt EN 14511) 0°/35° och 0°/50° 0°/35° och 0°/50°
Värmeeffekt kW 71,4 och 73,5 93,6 och 95,3
Kyleffekt kW 56,4 och 52,1 74,1 och 68,0
Eleffekt kW 16,1 och 22,6 20,9 och 29,1
COP 4,4 och 3,2 4,5 och 3,3
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0/+65 0/+65
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+20 -5…+20
Inbyggd laddpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Inbyggd köldbärarpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Kompressor Scroll (EVI) Scroll (EVI)
Kompressorer kpl 2 2
Innehåller fluorerade växthusgaser ja ja
Hermetiskt sluten ja ja
Köldmedie R410A R410A
GWP (global warming potential) 2088 2088
Köldmedie mängd kg 9,0 9,8
CO2 ekvivalent ton CO₂e 18,792 20,462
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 52-58 52-58
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 700 700
Gebwell Fastighetspumpar -broschyr 3 MB Ladda ner
Taurus EVI värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVIC värmepump tekniskt datablad 174 KB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 623 KB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump 577 KB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur Ladda ner
Taurus EVI värmepump EPD beskrivning 1 MB Ladda ner
Taurus EVI IFC Step 3D Dwg 4 MB Ladda ner