Gebwell Taurus Inverter Pro Värmepump

En kraftfull och intelligent värmepump för högt värmebehov

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump har steglös inverterstyrning och är utvecklad för uppvärmning av stora fastigheter. Den inverterstyrda Taurus Inverter Pro värmepumpen anpassar sig till fastighetens energibehov genom att optimera värmeeffekten, vilket resulterar i mer kostnadseffektiv uppvärmning och högre boendekomfort.

Taurus Inverter Pro använder sig av köldmediet R513A vilket är en HFO/HFC-Blandning med GWP värde på 631.

Med möjlighet att använda köldmedium r1234ze som har ett GWP värde på 7 är Taurus Inverter pro är den enda värmepumpen på marknaden som klarar BREEAM byggnadskraven.

Värmepumpen har en kolvkompressor som vanligtvis kan servas på plats i stället för att bytas ut - vilket ger ökad hållbarhet och minskad miljöpåvärkan.

Värmepumpen är ansluten till Gebwells Smart® central för övervakning och styrning. Teknisk online-support via IoT-teknologi. Supporttjänsterna bygger på Siemens säkra molntjänst MindSphere. Värmepumpen kan enkelt integreras i existerande fastighetssystem. Styrenheten är kompatibel med alla existerande fastighetsautomationssystem på marknaden.


Elektronisk expansionsventil säkerställer optimal verkningsgrad.

Inverterstyrningen tillsammans med IoT-reglerenhet(Internet of things) ger hög boendekomfort och låga kostnader.

Värmepumpen är länkad till Gebwells Smart® central och tekniska support via IoT-teknologi.

Bergvärmepumpen är byggd i Finland med uteslutande kvalitetskomponenter och har 5 års garanti.

 

FÖRDELAR

  • För de största effektbehoven
  • Möjlighet till köldmedie r1234ze GWP 7 klarar Breeam krav
  • Maximal framledningstemperatur 80°C  
  • Servicebar semihermetiskt sluten kolvkompressor
  • Elektronisk expansionsventil
  • Effektintervall mellan 40-100 kW (0/50)

EGENSKAPER

Gebwell Smart

Trådlöst uppkopplad till Gebwell Smart® för enkel övervakning och styrning.
Läs mer om Gebwell Smart®.

Avancerad inverterteknologi

Den varvtalsstyrda kompressor anpassar sig efter energibehovet och optimerar värmeeffekten.

Servicebar Kolvkompressor

Kolvkompressor av Semi-Hermetisk konstruktion, som kan repareras istället för att bytas ut.

Köldmedium

Köldmediet R513 a, är en HFO/HFC blandning med mycket lågt GWP värde, som går i linje med EU Klimatmål.

Klarar höga temperaturer

R513a klarar höga kondenserings- och framledningstemperaturer. Upp till 80° grader.

Ladda ner