Gebwell Taurus 110 EVI Värmepump

En kraftfull och intelligent värmepump med den mest avancerade tekniken

Taurus 110 EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Pumpen har två effektnivåer: 55 kW och 95 kW. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Gebwell Taurus 110 EVI kan styras både lokalt från värmepumpens styrenhet eller via ett webbaserat kontrollsystem - Gebwell Smart Control.
Värmepumpen kan enkelt integreras i existerande fastighetssystem. Styrenheten är kompatibel med alla existerande fastighetsautomationssystem på marknaden.

Värmepumpen är ansluten till Gebwells Smart® central för övervakning och styrning. Teknisk online-support via IoT-teknologi. Supporttjänsterna bygger på Siemens säkra molntjänst MindSphere.

Bergvärmepumpen är byggd i Finland med uteslutande kvalitetskomponenter och har 5 års garanti.

 

FÖRDELAR

  • För de allra största effektbehoven
  • Två effektsteg 55 och 95 (0/50) 
  • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
  • Toppverkningsgrad vid dellaster
  • Uteffekt hög även vid höga temperaturer
  • Utrustad med hetgasväxlare

EGENSKAPER

Gebwell Smart

Trådlöst uppkopplad till Gebwell Smart® för enkel övervakning och styrning.
Läs mer om Gebwell Smart®.

2 x EVI kompressor

Utrustad med två stycken EVI kompressorer med Economizer som returnerar en del av värmen till kompressorn. Kompressorns prestanda ökar Hög verkningsgrad även vid höga framledningstemperatur