Gebwell Taurus 110 EVI Värmepump

En kraftfull och intelligent värmepump med den mest avancerade tekniken

Gebwell Taurus 110 EVI värmepump har steglös inverterstyrning som producerar och optimerar den värmeeffekt som krävs.
Värmepumpen är utvecklad för uppvärmning av radhus, flervåningshus samt större lager- och industribyggnader.

Gebwell Taurus 110 EVI kan styras både lokalt från värmepumpens styrenhet eller via ett webbaserat kontrollsystem - Gebwell Smart Control.
Värmepumpen kan enkelt integreras i existerande fastighetssystem. Styrenheten är kompatibel med alla existerande fastighetsautomationssystem på marknaden.

Värmepumpen är ansluten till Gebwells Smart® central för övervakning och styrning. Teknisk online-support via IoT-teknologi. Supporttjänsterna bygger på Siemens säkra molntjänst MindSphere.

Bergvärmepumpen är byggd i Finland med uteslutande kvalitetskomponenter och har 5 års garanti.

 

FÖRDELAR

  • Två effektsteg 55 och 110 kW (0/50) 
  • Tandemdrift med två EVI-kompressorer, ger hög effekt även vid höga kondenseringstemperaturer 
  • Maximal framledningstemperatur 0 / + 68 ° C från kondensorn 
  • Utrustad med hetgasväxlare 
  • Köldmedium R410a, fyllning ca 11 kg 
  • Rekommenderad säkringsstorlek 3 x 80 A. 
  • Tillverkad i Finland

EGENSKAPER

Gebwell Smart

Trådlöst uppkopplad till Gebwell Smart® för enkel övervakning och styrning.
Läs mer om Gebwell Smart®.

Avancerad inverterteknologi

Den varvtalsstyrda kompressor anpassar sig efter energibehovet och optimerar värmeeffekten.

2 x EVI kompressor

Utrustad med två stycken EVI kompressorer med Economizer som returnerar en del av värmen till kompressorn. Kompressorns prestanda ökar Hög verkningsgrad även vid höga framledningstemperatur