Vi välkomnar Tommy!

Tommy Castman är anställd som Försäljningsingenjör för distrikt Stockholm inom både fjärrvärme och värmepumpar.

Närmast kommer Tommy från Metrotherm där han arbetat som regionsansvaring Stockholm i 2 år, samtidigt som han har studerat till VVS-ingenjör.

Ett glatt tillskott på kontoret i Älvsjö och vi önskar honom välkommen.

Telefon: +46 70 968 90 26
E-post: tommy.castman@gebwell.se