Varmhjärtat liv i Leppävirta

”Jag har alltid tyckt att det är viktigt att landsbygden förblir bebodd och ren. Det är också viktigt med entreprenörskap i landsbygden”, säger Gebwells grundare Timo Hulkkonen.

Timo Hulkkonen har levt praktiskt taget hela sitt liv vid riksväg 5 och Saimens djupa vattenväg i Leppävirta i norra Savolax. Hans färgstarka historia som entreprenör har alltid präglats av uthållighet, hänsyn till andra, samarbete och framåtanda – med en touch av jovialitet som är typiskt för Savolaxbor: ”Det kommer nog att bli bra.”

Drömjobb som springpojke

Hulkkonens långa karriär inom VVS-branschen började redan i 14-årsåldern då den företagsamma och alltid driftiga unge mannen erbjöds ett ”drömjobb” hos Onninen. Värvningen som springpojke eller bud innebar utdelning av fakturor i Varkausområdet. När Hulkkonens arbetsuppgifter ändrades blev den ”första befordran” i hans karriär verklighet – som lärling hos montörerna kom Hulkkonen i verklig kontakt med den fascinerande VVS-branschen och rörmontörers arbete.

 Efter värnplikten 1970 började Timo arbeta på sin fars VVS-butik, Leppävirran Putki ja Metalli, där han trivdes bra trots att på löningsdagen fick de andra montörerna bättre betalt än Timo för samma arbete. 1974 var det dags att tacka pappa – tiden var inne att starta eget, LVI Asennuspalvelu Ky.

Arbetet med fadern fortsatte därefter med underentreprenader, och naturligtvis till marknadspriser.

Under 1976–78 höll Timo till i Outokumpu efter att ha köpt en VVS-filial på orten av sin far. Dessa två år har hittills och som det ser ut nu varit de enda som Hulkkonen tillbringat utanför Leppävirta i hela sitt liv.

När 80-talet inleddes hade Timo köpt den del av sin fars företag som koncentrerade sig på metall. Resan i fjärrvärmebranschen hade börjat. Utsikterna under 1983–85 var lysande i och med att stora företag började överge produktionen av fjärrvärmedistributionscentraler. Här såg LP Metalli sin chans. Företaget lyckades och nådde framgångar från första början.

Dator till kontoret 

Utvidgning av verksamheten krävde framåtanda samt också bland annat ett banklån eller till exempel en dator till företaget. På banken fick Hulkkonen emellertid höra att han inte kunde få ett lån för datorinköp eftersom det inte fanns någon dator på banken heller. Hulkkonen dröjde med betalningen av varuleverantörers fakturor, och till sist kunde LP Metalli köpa en dator.

Med datorn var det enkelt att upprätta följesedlar och fakturor och få dem snabbt i väg med posten, vilket på den tiden var sällsynt. Ofta hade kunden fått fakturan innan varorna hade anlänt.  1982–83 utvidgades verksamheten till Sverige och företagets namn ändrades till LPM Group Oy.

Utvecklingen av egen fjärrvärmeteknik och köp av affärsverksamheter av bland annat Kymi-Strömberg och Rauma-Repola fick LPM att växa snabbt. Företaget började även sin världserövring med ett stort och framgångsrikt gemensamt projekt med IVO i Kina.

Den mest betydande ändringen i LPM:s historia skedde i skiftet mellan 80- och 90-talen. När Berlinmuren föll riktade man blicken mot Polen, eftersom fjärrvärme användes flitigt i de tidigare socialistiska länderna. Exporten startade genast i början av 90-talet och man byggde även en egen fabrik i Polen när verksamheten hade kommit i gång ordentligt.

Telefonen börjar ringa

Tack vare sin kompetens, den progressiva tekniken och den kompromisslösa önskan att utveckla lösningar tillsammans med kunder och samarbetspartner blev LPM större för varje år. Man tog väl hand om kunderna och personalen.

Naturligtvis innebar LPM:s goda rykte och snabba tillväxt att Hulkkonen började få besök av spekulanter. ”Ju större vår marknadsandel blev, desto mer började dörrklockan och telefonen att ringa.”

Till sist, år 2003, gav Hulkkonen efter och sålde LPM-Group som växte till en global aktör i god tro till det danska företaget Danfoss.

Den största besvikelsen i sin karriär upplevde Hulkkonen drygt ett år efter transaktionen när det började se ut som att danskarna hade för avsikt att flytta produktionen från Leppävirta till länder med billigare arbetskraft, bland annat till Slovenien och Polen. I värsta fall skulle över 150 personer förlora sitt arbete i Leppävirta.

Dessutom var Danfoss annorlunda produktionsfilosofi störande för Hulkkonen eftersom den inte omfattade de principer som var viktiga för Hulkkonen: varje fjärrvärmesystemlösning ska skräddarsys kundspecifikt och kräver samarbete. Danfoss ville rationalisera sin produktions- och servicestil i en helt annan riktning än hur Hulkkonen alltid hade arbetat.

Den andra omgången

Och så började Hulkkonens andra omgång som företagare när Gebwell grundades år 2005. Inledningsvis fokuserade företaget på bergvärmepumpar och tillbehör till dem. Dessa tillverkades som underentreprenader i Leppävirta. Sedan utvidgades verksamheten till borrning av värme- och vattenbrunnar. Företagets egen produktion startades 2006, och 2007 började företaget tillverka värmepumpar – i Hulkkonens eget garage.

Man fäste blicken stenhårt på framtiden, med tillförsikt. Man förlorade aldrig sin framtidstro eller drivkraft ens i den värsta lågkonjunkturen och inför en stor fabriksinvestering.

2008 utvidgades produktsortimentet till fjärrvärme när produktionen av fjärrvärmedistributionscentraler kunde starta efter det att Hulkkonens konkurrensförbud upphört.

Hulkkonen lämnade posten som Gebwells vd och blev styrelseordförande i sitt företag i slutet av 2012. I april 2021 lämnade Timo Hulkkonen på egen begäran sin plats som styrelseordförande efter en respektabel åttaårsperiod. Hulkkonen fortsätter som bolagets huvudägare och styrelseledamot.

Hö till hästarna på kvällen

I augusti 2021 bor Timo Hulkkonen i sina välbekanta trakter i Leppävirta och driver en framgångsrik hästgård som han grundade av kärlek till hästar år 2005.

Timo har hållit på med hästar ända sedan sin barndom. På lantgården fick man syssla med hästar som sommarjobb. Enligt Hulkkonen skiljer sig hästar från arbete i VVS-branschen åtminstone i det att det inte finns några reservdelar till hästar – de måste skötas på bästa möjliga sätt. Av detta har Hulkkonens stall bevis, bland annat snabbaste tiden i Europa för en travhäst samt finsk mästare för fjärde gången 2020.

Hulkkonen, som just passerat milstolpen 70 år, försöker förbättra sig så gott han kan inom golfen och njuta av läsning på sin fritid. Dessutom har den omgivande naturen och respekten för den alltid varit viktiga för Hulkkonen som alltid bott nära till naturen – både i vardagen och i sitt företagande.

Hulkkonen är en man som folk har lätt att närma sig. Han är väldigt lycklig över en vardaglig sak som har en stark koppling till en ren framtid:

”Här i Leppävirta behöver man inte köa i trafikljus. Det finns ju så mycket vettigare saker att göra i livet. Till exempel att ge hö till hästarna på kvällen.”

Timo tävlar i Heikki Kovalainen Open i Sand Valley i Polen