Smarta värmepumpar har en nyckelposition i koldioxidneutrala städer

För att kunna bygga energipositiva byggnader i tättbebyggda områden behövs innovativa lösningar. Medeldjupa energibrunnar har utvecklats speciellt för trånga stadstomter som inte rymmer många energibrunnar. De allt djupare energibrunnarna ställer nya krav på värmepumparna. Gebwell med sina partner söker en lösning på utmaningen i HYBGEO-projektet som bygger en pilotanläggning, flervåningsbostadshuset As Oy Geowatti, i Fiskehamnen i Helsingfors. 

I hybridsystemet i bostadshuset i Fiskehamnen testas borrtekniken i medeldjupa energibrunnar, i det här fallet energibrunnar som är 600–1000 meter djupa, ny värmepump- och byggteknik, samt övervakningen och optimeringen av det övergripande systemet. När ett bostadshus ligger i ett tätbefolkat område behövs djupare energibrunnar än tidigare samt relaterad teknik, för att få fram den nödvändiga mängden energi på det begränsade markområdet. Gebwell erbjuder lösningar för hybridsystemets behov.

“En djup brunn ger mer energi än några grundare. När värme tas tillvara i en medeldjup energibrunn är lösningens temperatur högre än i så kallade normaldjupa brunnar. Vårt mål är att utveckla en värmepumpslösning som på ett tillförlitligt sätt klarar högre temperaturer”, säger Jarkko Järvinen, produktchef på Gebwell.

Syftet med pilotanläggningen i Fiskehamnen är att påverka beslutsfattandet så att energipositiva byggnader är lösningen i framtiden när det gäller att bromsa klimatförändringen. I HYBGEO-projektet testas den nya tekniken i nybyggnadsobjektet, men i takt med det, blir det också lättare att göra det befintliga byggnadsbeståndet mer energieffektivt, eftersom energibrunnar kan borras på allt mindre och mer trånga tomter i fortsättningen.

Målsättningen en one-stop shop 

I HYBGEO-projektet ansvarar Gebwell för utvecklingen av värmepumpar. I projektet deltar Tom Allen Senera, Basso Building Systems, Gebwell, Muovitech och Rototec. Projektet samordnas av Teknologiska forskningscentralen VTT. Övriga forskningspartner är Geologiska forskningscentralen GTK och yrkeshögskolan Centria. En del av projektet finansieras av Business Finland.

“En av målsättningarna är att få de olika aktörernas system att fungera ihop. I framtiden skulle man inte behöva fundera på systemets enskilda delar, utan vi kunde erbjuda en helhetslösning tillsammans, det vill säga hela systemet med en beställning”, säger Järvinen.

De lösningar som konstaterats vara effektiva i projektet kommer att utvecklas så att de kan reproduceras inom byggbranschen. En av de viktigaste sakerna är en mångsidig användning av data.

“Värmepumparnas funktion kan optimeras med hjälp av data. Data kan komma från själva enheten eller från en extern källa. Till exempel hur väderprognoser kan användas för att optimera uppvärmningen eller hur vi kan förutspå behovet av underhåll. Vi utvecklar värmepumpar som kan användas effektivt under alla omständigheter. Smart uppvärmning beskriver vår verksamhet väl.”

Pilotanläggningen byggs i Fiskehamnen på en tomt som är tätt omgiven av andra byggnader. Bild: Basso Building Systems Oy

Mer information:

Jarkko Järvinen, produktchef, Gebwell Ab, 040 197 0004, jarkko.jarvinen@gebwell.fi

Gebwell Ab är ett växande internationellt företag med huvudkontor och rötter i Leppävirta. Vår affärsverksamhet fokuserar på försäljning, tillverkning och utveckling av miljövänlig uppvärmnings- och kylutrustning. Vi är marknadsledande i Finland inom fjärrvärmeprodukter och produkter för initial brandsläckning, och vi har dessutom en mycket stark marknadsposition inom värmepumpsprodukter. I våra produkter och vår verksamhet använder vi oss i stor utsträckning av den senaste tillgängliga tekniken.