Nöjda kunder och välmående personal bakom Gebwell Groups rekordresultat

Gebwell Group, ett finskt företag som tillverkar och säljer lösningar för uppvärmning och kyla till fastigheter, har gjort ett rekordresultat.

Gebwell Groups omsättning uppgick till ca 35 miljoner euro och vinsten för redovisningsperioden var 1,9 miljoner euro, vilket är företagets klart bästa resultat hittills.

Enligt vd Tuure Stenberg är bolagets framgångar tillsammans med kunderna bakgrunden till rekordresultatet. Efterfrågan på energibesparande hustekniska lösningar ökade under 2019 och Gebwell tillsammans med sina samarbetspartner lyckades få en betydande del av denna tillväxt.

Av allt att döma har våra kunder varit nöjda och velat köpa våra finländska uppvärmningsutrustningar”, summerar Stenberg.

Enligt vd:n har bolagets förmåga att betjäna sina kunder och personalens välbefinnande varit drivkraften bakom tillväxten. Inom Gebwell Group vet alla vikten av sin egen arbetsinsats och goda resultat hjälper oss att tillsammans höja ribban.

Stenberg anser att Gebwell Groups framtid ser ljus ut.

Målet är att fortsätta på den inslagna vägen och bygga tillväxt med samma element: öka exportvolymen, betjäna kunderna och säkerställa vår personals välbefinnande. Dessutom utvecklar vi ständigt nya tjänster och produkter, för närvarande handlar utvecklingssatsningarna om IoT-teknik och nya servicemodeller”, säger Stenberg.

Han är mycket trygg när det gäller framtiden för miljövänlig uppvärmningsteknik och fortsätter:

Vi måste tro på att även om vi som en del av mänskligheten befinner oss mitt i en epidemi, kan vi inte överge strävandena att bekämpa klimatförändringen. Alla måste fortsätta att ta ansvar för miljöeffekterna av sin egen verksamhet. En ren miljö är bättre än en förorenad.

Mer information och intervjuförfrågningar

Tuure Stenberg
Verkställande direktör
Tel. 0400 897 785
tuure.stenberg@gebwell.fi