Hälsning från Koncernchef

Bästa samarbetspartner,

året 2021 går mot sitt slut och på hela Gebwell Groups vägnar vill jag tacka för samarbetet och med några ord berätta om vad som har hänt under året.

När jag tog över ledningsansvaret för Gebwell Group i slutet av februari var företaget i ett mycket gott skick och mitt mål var att säkerställa att verksamheten fortsätter på samma starka kundorienterade tillväxtväg.

I höstas lanserade vi vår nya profil. Genom att förnya profilen ville vi lyfta fram det yttersta syftet med vår verksamhet, som är att tillhandahålla fastigheter med ren värme. Vi tycker att vårt nya varumärke är fräscht och ger en god bild av vårt företag.

Även om 2021 har varit ett utmanande år även i vår bransch, kan vi glädjande nog konstatera att Gebwell Groups verksamhet har vuxit även i år. Den globala Corona epidemin har försvårat bland annat tillgången på komponenter och trots alla våra ansträngningar har bristen på komponenter tyvärr också orsakat förseningar i leveranserna till våra kunder. Vi tackar för förståelsen!

Vi har också lyssnat noga på responsen från alla kunder och gjort förändringar i vår organisation för att betjäna dig/våra kunder ännu bättre i framtiden.

Vårt teknikteam, som grundades i år, leds av Tarmo Hatunen och står i centrum av Gebwells teknologi- och produktutveckling. Vi har redan kunnat glädja oss åt teknikteamets resultat mot slutet av året, och tempot kommer att accelerera framöver. Flera nya produkter och tjänster kommer att presenteras under våren och i större skala på FinnBuild-mässan hösten 2022, som förhoppningsvis kommer att hållas som planerat. Vi hoppas att också du kan komma dit och träffa oss för första gången på länge.

Även vår underhålls- och eftermarknadsverksamhet har omorganiserats och teamet har förstärkts med experter under hösten. Mikko Ahlfors har utsetts att leda teamet. Mikkos team tar hand om Gebwells utrustningsunderhåll, reservdelar och Gebwell Smart-tjänster under hela produktens livscykel.

Vi ser fram emot år 2022. Vi tror att efterfrågan på framtidens rena värmelösningar bara kommer att öka i framtiden.

Tack för det gångna året och med önskan om ett framgångsrikt år 2022!

Med samarbetshälsningar,
Janne Rahunen
Gebwell Group