Gebwell får ny verkställande direktör ur egna led – Tuure Stenberg lämnar de operativa uppdragen

Gebwell AB, som specialiserar sig på miljövänliga och energieffektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i fastigheter, får en ny verkställande direktör. Efter åtta år som VD lämnar Tuure Stenberg bolaget, och som ny verkställande direktör har utnämnts företagets vice VD Janne Rahunen. Han tillträder sina nya uppgifter omedelbart.

– ”Jag tackar Tuure för ett välgjort jobb. Under hans ledning har Gebwell vuxit från ett garage i Leppävirta till en betydande europeisk aktör i energiteknikbranschen. Företaget är i gott skick, men vi insåg att bolagets fortsatta och aktiva utveckling behöver ny energi och nya synvinklar”, kommenterar styrelseordförande Timo Hulkkonen VD-bytet.

Att Stenberg slutar beror på strategiska meningsskiljaktigheter mellan honom och styrelsen, och dessa kommer inte att kommenteras mer från företagets håll. Stenberg fortsätter som delägare i företaget.

Rahunen tar rodret direkt

Den nye VD:n Janne Rahunen har varit i Gebwells tjänst från första början som inköps- och ekonomichef och som vice VD. Således finns inget behov av en övergångsperiod, utan han kan börja sitt nya uppdrag direkt.

– ”Ett varmt tack till Tuure för de gemensamma åren i Gebwell. Efter hans goda arbete går det fint att utveckla företaget vidare. För egen del vill jag säkerställa att vi fortsätter på tillväxtstigen genom att satsa på förstärkning av partnernätverkets verksamhet, fortsatt produktutveckling samt hög produktkvalitet”, säger Rahunen.

Gebwell grundades 2005 och dess huvudkontor är beläget i Leppävirta. Där utformas och tillverkas alla produkter. Därtill har företaget dotterbolag i Sverige och Polen. Företagets omsättning var under 2020 cirka 35 miljoner euro och rörelseresultatet var 2 miljoner euro.

Mer information:

Verkställande direktör

Janne Rahunen
janne.rahunen@gebwell.fi
Tel: +358 400 897 786

Styrelseordförande

Timo Hulkkonen
timo.hulkkonen@gebwell.fi
+358 400 897 413

Gebwell – med värme från Leppävirta 

Gebwell AB är ett växande företag med rötterna och huvudkontoret i Leppävirta. Vår affärsverksamhet går ut på att sälja, producera och utveckla miljövänliga uppvärmnings- och nedkylningsanordningar.  Vi är marknadsledande i fjärrvärme- och brandsläckningsprodukter i Finland, och vi har även en väldigt stark marknadsställning i värmepumpsprodukter. Gebwell AB utnyttjar i sina produkter och verksamhet de nyaste tillgängliga teknologier. Vi på Gebwell vill ta hand om våra anställdas välmående. Vi erbjuder möjlighet till långa anställningar och satsar på att utveckla en mångsidig kompetens hos de anställda.