Ett helt bostadsområde i Sverige värms upp med finländska Gebwells bergvärmepumpar

Det finländska företaget Gebwell har skrivit kontrakt med det svenska energibolaget Kraftringen. Kontraktet avseer försäljningen av Gebwells värmepumpar Taurus Inverter Pro som ska bilda grunden till ett lokalt fjärrvärmesystem. Värmepumparna levereras till en geoenergianläggning som byggs i Stångby, i södra Sverige. Anläggningen ska heltäckande värma bostäderna som byggs inom området.

Bergvärmepumparna som ska levereras till objektet i juni är de första värmepumparna från Gebwell som säljs till det kommunalägda svenska energibolaget Kraftringen. Med de effektiva värmepumparna av typen Taurus Inverter kan man möta de utmaningar och behov som är förknippade med expansionsfasen i Stångby bostadsområde. På grund av det intilliggande järnvägsspåret var det inte möjligt att ansluta sig till det traditionella fjärrvärmenätet. Man var därför tvungen att hitta ett alternativ. Lösningen var att använda sig av värmepumparna och geoenergianläggningen för uppvärmnings- och kyltjänsterna i de nya bostäderna.

– Gebwells värmepumpar hjälper oss möta de unika förutsättningarna i området när vi bygger ett komplett energisystem med lokalt producerad fjärrvärme och fjärrkyla. De primära urvalskriterierna för oss var utrustningarnas tekniska prestanda, som ska täcka antalet bostadsfastigheter, samt deras säkerhet. Det värmesystem som ska byggas ligger i bostadsområdets omedelbara närhet, så med värmepumparna minimeras också brandriskerna, eftersom det köldmedium som används i dem inte har några exceptionella brandklassningar, gläds Jon Svärd, projektchef för Kraftringens Stångbyprojekt.

– Den lösning och modell som ska levereras lämpar sig särskilt väl för objektet, eftersom Taurus Inverter på många sätt är en ny generations värmepump. Med värmepumpar kan vi optimera den lokala värmeproduktionen i bostadsområdet under både höga och låga belastningar, säger Thomas Lindhstorm, ansvarig för försäljning och leverans av värmepumpar i Gebwells svenska dotterbolag.

Fem värmepumpar möjliggör uppvärmning av närmare 300 lägenheter

Taurus Inverter värmepumpar tillverkade i Finland är inverterstyrda, dvs. de anpassar sig till energibehoven genom optimering av värmeeffekten. Detta möjliggör kostnadseffektiv uppvärmning. Bostadsområdet i Stångby som ska utökas omfattar i detta byggskede ca 300 lägenheter, vilkas uppvärmning och kylning täcks av de fem värmepumparna. De kommer att installeras i objektet under hösten 2021 och de första boende kommer att kunna flytta in etappvis under 2022–2023.

– I det här fallet möjliggör värmepumpar mer hållbar drift, mindre slitage och mer exakt reglering genom att kompressorns hastighet kan ökas eller minskas på ett intelligent sätt. Gebwell Taurus är standardutrustad med en styrenhet som kan anslutas till automationssystem på överordnad nivå, tillägger Lindhstorm.

Enligt Gebwell har geoenergianläggningar som Stångby ännu inte genomförts i Finland, även om bergvärme ständigt blir vanligare i större bostadsfastigheter, både i radhus och flerbostadshus. För de småhus som byggs väljs i Finland bergvärme som uppvärmningsmetod redan i mer än hälften av objekten. Enligt Lindhstorm har Sverige ca 1,3 miljoner värmepumpar, varav de flesta också finns i villor.

Mer information:

Thomas Lindhstorm, tel. +46 70 682 49 63

Gebwell AB är ett växande internationellt företag med huvudkontor och rötter i Leppävirta. Vår affärsverksamhet fokuserar på försäljning, tillverkning och utveckling av miljövänlig uppvärmnings- och kylutrustning. Vi är marknadsledande i Finland inom fjärrvärmeprodukter och produkter för initial brandsläckning, och vi har dessutom en mycket stark marknadsposition inom värmepumpsprodukter. I våra produkter och vår verksamhet använder vi oss i stor utsträckning av den senaste tillgängliga tekniken.

Läs mer: Energi&Miljö – …och i Lund lagras solenergi i marken