Den moderna G-Power fjärrvärmecentralen med hybridfunktioner är lätt att utrusta för värmeåtervinning

De färdiga anslutningarna möjliggör också införandet av de parallella värmekällorna för uppvärmning i framtiden.

Framför allt i stora bostadsfastigheter finns det ett konstant press på att förbättra energiekonomin med kostnadseffektiva medel. På grund av de nuvarande kraven på energieffektivitet har man i allt större utsträckning börjat återvinna bl.a värmeenergi som släpps ut i omgivningen och återanvända den för uppvärmning av fastigheten och för att producera varmt hushållsvatten. Hybridfunktioner innebär att förutom fjärrvärme kan parallella värmekällor såsom frånluftsvärmeåtervinning eller bergvärme inkluderas i uppvärmningen av en fastighet. Värmeenergi som produceras genom värmeåtervinning (värmeåtervinning) eller en parallell värmekälla kan utnyttjas vid sidan av fjärrvärme.

Fjärrvärmecentralen är fastighetens hjärta

Fjärrvärmecentralen spelar en nyckelroll för att upprätthålla boendeförhållandena. I många äldre fastigheter börjar fjärrvärmecentralernas livslängd dock bli hög och bostadsföreningar bör vara beredda på att förnya dem. Värmecentraler som har tjänat bra i årtionden måste förr eller senare förnyas.

I utformningen av uppvärmningsrenoveringar försöker man nu för tiden ta hänsyn till fjärrvärmeenhetens kompatibilitet med användningen av alternativa värmekällor. Många tillverkare har enheter för frånluftsvärmeåtervinning eller bergvärme som man kan ansluta till vid sidan av fjärrvärme.

Vilken typ av fjärrvärmecentral möjliggör ett kostnadseffektivt kapacitet för senare investeringar i extra värmekällor?

Basmodellens enhetsregulatorn ger dig valmöjligheter

När det blir aktuellt att byta fjärrvärmecentral i ett höghus är det lönsamt att utforma fjärrvärmecentralens kapacitet för att senare kunna utnyttja frånluftsvärmeåtervinningen. Kostnaden för att öka kapaciteten är inte så hög, men fjärrvärmecentralen blir senare lämpligt för direkt värmeåtervinning.

Värmesektorns experter rekommenderar att när det är dags att välja fjärrvärmecentral är det värt att välja en prisvärd regulator från basmodeller istället för en så kallad värmeåtervinning-regulatorn. Köpet av en dyrare värmeåtervinning-regulator kan binda bostadsföreningen till en viss tillverkare och teknologin kan ha blivit föråldrad vid den tidpunkten då man vill investera i värmeåtervinning.

”Risken med att köpa en värmeåtervinning-regulatorn kan vara att du betalar i onödan för automatiken som redan är föråldrad innan den parallella värmekällan tas i drift. Regulatorerna uppdateras och förmodligen kommer de enheterna som ska köpas senare inte vara direkt kompatibla”, säger Mikko Kantanen, Gebwells tekniska säljare och fortsätter:

”Om värmecentralen har en regulator från basmodellen kan bostadsföreningen lämna anbud på tillverkarna i större utsträckning och välja den slutgiltiga utrustningen med friare händer när investeringen väl blir aktuell. Gebwells G-Power är ett bra exempel på en sådan fjärrvärmecentral som är utrustad med basmodellens enhetsregulatorn.”
Värmeåtervinningen har beaktats i dimensioneringen av G-Power

Enligt Mikko Kantanen skulle det vara värt att välja en fjärrvärmecentral med hybridkapacitet, såsom Gebwell G-Power, för ombyggnad av uppvärmningssystem i höghus, till vilka det är lätt att senare lägga till värmeåtervinning eller någon annan parallell värmekälla vid behov.

Kantanen berättar att även om G-Power värmecentralens styrning är enhetsregulatorn av basmodellen, så har man i utformningen av värmecentralen tagit hänsyn till kapaciteten för senare värmeåtervinning-integration.

”I dimensioneringen av rörnätet och komponenterna i G-Power fjärrvärmecentralerna har tagits hänsyn till möjligheten till värmeåtervinning i en hyreshus”, säger Mikko Kantanen från Gebwell.

Varför är G-Power fjärrvärmecentral ett bra val för bostadsföreningar?

  • Om man vill spara på investeringar och lämna möjligheten att lämna anbud på värmeåtervinningssystemet när det blir aktuellt utan att binda sig till en specifik leverantör, bör man välja en standardmodell som fjärrvärmeregulator för fjärrvärmecentralen. Standardregulatorn är en liten investering jämfört med värmeåtervinning-regulatorn.
  • G-Power är Gebwells egen (finsk tillverkad) fjärrvärmecentral med hybridkapacitet.
  • Regulatorerna utvecklas och när investeringen i värmeåtervinning väl blir aktuell kan mer avancerade styrningar finnas tillgängliga på marknaden. I G-Power betalar du inte för åldrande automatiken.
  • G-Power-anslutningen är inte bara lämplig för värmeåtervinning av frånluft, utan även för andra parallella värmekällor.
  • Regleringen av tappvattnet fungerar utmärkt med en anslutning av G-Power fjärrvärmecentral.

VVS-konsulten! Förutom värmeåtervinning kan Gebwells G-Power anslutningsmetod också användas för att utnyttja andra parallella värmekällor.
Exempel på inkopplingsdiagram med värmeåtervinning-funktioner nedan i olika former:

G-Power med hybridfärdighet exempel

G-Power med hybridfärdighet exempel PDF färg

G-Power med hybridfärdighet exempel DWG