Joni Räsänen har utsetts till Chief Information Officer på Gebwell Oy

Joni Räsänen har utsetts till Chief Information Officer på Gebwell Oy I sin roll som CIO kommer han att ansvara för att leda Gebwells ICT och digitala funktioner. Joni leder ett fem personer starkt team för Digitalisering & ICT och deltar också i verkställande ledningsgruppens aktiviteter. Digitalisering som drivkraft för den gröna omställningen

”Ansträngningar för en mer hållbar framtid och ett mer miljövänligt energisystem görs ständigt på många olika nivåer, och denna förändring kräver innovativa tillvägagångssätt. Jag tror att en av de viktigaste faktorerna i denna övergång är digitalisering; artificiell intelligens och IoT-anslutna enheter, samt digitaliserade produktionsprocesser spelar en betydande roll när vi rör oss mot en grönare framtid. Tekniken möjliggör interkommunikation mellan enheter, datainsamling och en kunskapsbaserad optimering av energisystemet på ett sätt som vi inte kunde ha förutspått för bara några år sedan. Det är dock viktigt att erkänna att användningen av IoT inom energiproduktion inte bara är en teknisk fråga. Det kräver också noggrant dataskydd, cybersäkerhet och reglering för att säkerställa systemets tillförlitlighet och skydd av användarnas integritet,” säger Joni Räsänen om vikten av digitalisering i Gebwell Ltd:s verksamhet.

”Fjärrvärmecentraler som Gebwell har tillverkat säkerställer en konsekvent temperatur över hela Europa i olika operatörers fjärrvärmesystem. Våra bergvärmepumpar, tillverkade i Leppävirta, hanterar mästerligt uppvärmning och varmvattenproduktion för tusentals fastigheter av olika storlekar. Energikrisen har förändrat driftsmetoder i många länder, inklusive en bredare övergång till marknadsbaserade elavtal i Finland. I andra europeiska länder ligger fokus starkt på alternativ till fossila bränslen, där användning av naturgas för uppvärmning av byggnader har varit vanligt,” fortsätter Räsänen.

”Jag är exalterad att ta på mig ansvaret för digitaliseringen i ett så innovativt och växande företag som Gebwell representerar. Utgångspunkten för mitt arbete är hög, eftersom IT-tjänster har hanterats utmärkt under åren, slutanvändarnas tillfredsställelse är förstklassig och telekommunikationsanslutningarna fungerar snabbt och tillförlitligt där det behövs. Nu är det dags att höja ribban ännu högre och förbereda för framtiden, eftersom vårt mål är att spela en betydande roll som leverantör av miljövänliga lösningar som en del av energiomställningen,” säger Räsänen om sin utnämning. Djup expertis och förståelse i att utveckla digitala lösningar

Joni tillför rollen sin gedigna erfarenhet, som han har fått genom att arbeta i över 15 år i olika systemutvecklingspositioner inom energisektorn, senast som Chief Product Owner på Gebwell. Hans expertis och vision är värdefulla när vi utvecklar vår IT-infrastruktur och digitala tjänster.

”I den nuvarande affärsmiljön är den digitala världens betydelse enorm. Joni tillför djup förståelse och erfarenhet som är avgörande för kontinuerlig utveckling av digitala lösningar. Hans tidigare arbete som Chief Product Owner har redan visat hans förmåga att leda och implementera digitala lösningar som stödjer Gebwells tillväxt och utveckling,” säger tillförordnade VD:n Petrus Monni.

Joni, som ursprungligen kommer från Heinävesi och nu bor i Kuopio, är utbildad mjukvaruingenjör.

Joni kan nås på telefonnummer +358 40 779 2458 och via e-post på joni.rasanen(at)gebwell.fi