Pure heat

Kvalitets- och miljöpolicy

Gebwell Ab tillverkar och marknadsför miljövänliga och avancerade uppvärmnings- och kyllösningar samt produkter för initial brandsläckning för kundernas behov.

För Gebwell Ab innebär kvalitet en förmåga att förutse, uppfylla eller överträffa kundens förväntningar i alla skeden av affärsprocessen, från beställning av produkter, lösningar och tjänster ända fram till leverans och användning.

Miljöskydd innebär att tillhandahålla ekologiskt hållbara produkter och lösningar till våra kunder samt en hållbar resursanvändning i vår produktion.

Personligt ansvarstagande på alla organisationsnivåer är en grundläggande förutsättning för att uppnå en nivå av övergripande kvalitet och miljöskydd.

Vi förbinder oss att kontinuerligt stödja och uppmuntra all vår personal till att utveckla vår verksamhet och våra produkters kvalitet och miljövänlighet.  Tillsammans tar vi hand om vår personals kompetens, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt välmående i arbetet.

Vi följer lagar och förordningar i vår verksamhet. Vi arbetar i enlighet med hållbar utveckling genom att skydda naturen och annan miljö, samt kontinuerligt förbättra nivån hos vårt miljöskydd.

Vår verksamhet är certifierad enligt ledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001.

Leppävirta 22.9.2021
Janne Rahunen
Verkställande direktör
Gebwell Ab

 

ISO 9001 certifikat

ISO 14001 certifikat

Vi har rätt att använda Nyckelflaggan

Gebwells produkter är märkta med Nyckelflaggan som vittnar om inhemskt/ finländskt ursprung. Förbundet för Finländskt Arbete beviljar Nyckelflaggan till en produkt som har tillverkats i Finland.  Gebwell Ab sysselsätter 150 proffs från värmebranschen i Leppävirta, i Finland och vi är ortens största privata arbetsgivare. Genom att köpa en Gebwell-produkt märkt med Nyckelflaggan stöder du inhemst/finländsk produktion och ger arbete till finländare.

Våra nyckelflaggsprodukter är G-Power fjärrvärmecentralerna (förutom G-Power Easy), Gebwell värmepumpar, G-Energy ackummulatortankar och varmvattenberedarna samt Pivaset snabbrandpostskåp och slangrullar.

Key Flag certificate Gebwell Ltd