Pure heat

Carbon exit – ren närenergi

Carbon Exit – ren närenergi till fastigheter inom den offentliga sektorn.

Närmare en tredjedel av Finlands utsläpp av växthusgaser uppkommer genom uppvärmning av fastigheter. Kommunernas utsläppsminskningar stramas åt kontinuerligt. Samtidigt stiger priset på energi i kapp med utsläppsmålen.

Tillsammans med andra finska leverantörer av ren närenergi har Gebwell sammanfört sina krafter mot utsläppen av växthusgaser. Partnerskapsnätverket Carbon Exit har utvecklat en övergripande närenergilösning som svarar mot kommunernas utmaningar och tar oss mot ett mer energieffektivt och utsläppsfritt Finland. I Carbon Exit-nätverket ingår förutom Gebwell också Tom Allen Senera, St1 och Rototec.

Lönsam och prisvärd närenergi

Carbon Exit erbjuder kommunerna en lösning för att ställa om till utsläppsfri uppvärmnings- och kylenergi utan initiala investeringar och underhållsbekymmer. Carbon Exit använder smarta närenergilösningar – gratis energi ur marken, ur frånluften och från solen, från samma tomt.

Utöver utsläppsmålen uppnås kommunens besparingsmål enkelt med en närenergilösning enligt livscykelmodellen.

Partnerskapsnätverket Carbon Exit planerar, investerar, bygger och underhåller närenergianläggningarna, och utför service på dem. Kunden betalar bara ett fast pris för energin. Denna riskfria livscykelmodell genererar omedelbart positivt kassaflöde för våra kunder.

Läs mer på Carbon Exits webbplats