G-Energy-LK-coil

Varmvattenslinga

Slingor för beredning av varmvattnet i ackumulatortankar.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

I kopparslingan tappvarmvattnet byts ut snabbt. Slingan värmer vattnet energieffektivt och sörjer för att det alltid är fräscht. Slingor beställas separat, undantag modeller: G-Energy PW bufferttank och G-Energy Coil beredare, där slingorna är färdigt monterade.

Teknisk information

Modell RSK nummer Max flöde l/s Längd på kopparröret m Värmeöverföringsyta m2 Anslutning DN/UK Flänsens diameter mm Lämplighet behållarens volym
LK45 slinga 6415853619554 0,5 12 2,8 20 200 1000-5000
LK 45 slinga, böjd 6430079400427 0,5 12 2,8 32 200 501-5000
LK55 slinga 6415853619561 1,0 2x6 2,8 32 200 1000-5000
LK 55 slinga, böjd 6430079400434 1,0 2x6 2,8 32 200 501-5000
LK90 slinga 6415853619578 1,0 2x12 5,7 32 200 1000-5000

Nedladdningar

Varmvattenslinga och elpatron tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse slingor Ladda ner

I kopparslingan tappvarmvattnet byts ut snabbt. Slingan värmer vattnet energieffektivt och sörjer för att det alltid är fräscht. Slingor beställas separat, undantag modeller: G-Energy PW bufferttank och G-Energy Coil beredare, där slingorna är färdigt monterade.

Modell RSK nummer Max flöde l/s Längd på kopparröret m Värmeöverföringsyta m2 Anslutning DN/UK Flänsens diameter mm Lämplighet behållarens volym
LK45 slinga 6415853619554 0,5 12 2,8 20 200 1000-5000
LK 45 slinga, böjd 6430079400427 0,5 12 2,8 32 200 501-5000
LK55 slinga 6415853619561 1,0 2x6 2,8 32 200 1000-5000
LK 55 slinga, böjd 6430079400434 1,0 2x6 2,8 32 200 501-5000
LK90 slinga 6415853619578 1,0 2x12 5,7 32 200 1000-5000
Varmvattenslinga och elpatron tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse slingor Ladda ner