Vi välkomnar en ny medarbetare!

Jonas Wetterholm är anställd som Försäljningsingenjör för distrikt Stockholm/Nord.

Jonas kommer närmast från TTM där han arbetat som säljare i fem år, han har också arbetat i 11 år hos Danfoss.

Vi välkomnar Jonas och önskar honom lycka till med att utveckla Gebwells närvaro ytterligare på den svenska marknaden.

Jonas börjar hos oss den 8 augusti,