Produktnyhet! Taurus 80 EVI värmepump

Intelligens och kraft för uppvärmning av fastigheter med Gebwells fastighetsvärmepumpar!

Taurus EVI värmepump är en värmepump med två EVI-kompressorer för uppvärmning av stora fastigheter. Värmepumpen har en avancerad reglerenhet som möjliggör IoT-egenskaper. Läs mer.

Gebwell Taurus 80 EVI

  • Intelligent och lärande IoT-system
  • Mycket lågt driftljud
  • Styrningen sker lokalt eller från det webbläsarbaserade kontrollrummet Gebwell Smart
  • Två effektsteg, 37 och 74 kW (0/50)
  • Maximal framledningsvattentemperatur +0–+68 °C från kondensor
  • Rekommenderad säkringsstorlek 3 x 80 A
  • Köldmedium 9 kg R410A

Se mer detaljerade tekniska data.