Gebwells utrustning spelar en central roll i ett unikt energicenter

Kotka Kampuskortteli, som ligger i Kotkas innerstad, har ett energicenter, som är känt för att vara det första i sitt slag i Finland. Sajten kombinerar på ett genialiskt sätt fjärrvärme, värmepumpsteknik och energiåtervinning i byggnaden. Energiåtervinning innebär till exempel att värme kan överföras från den sida av byggnaden som värms upp av solen till den skuggade sidan av byggnaden. Vi kunde leverera fjärrvärmecentralerna och ackumulatorerna tillverkade av Leppävirra till denna unika destination.

Läs mer