G-Power Fjärrkylcentral

G-Power Fjärrkylcentral är utformad för anslutning till större bostadsfastigheter och affärs- och industrifastigheter och är lämplig för såväl nybyggnation som renoveringsobjekt och passar in i ett flertal olika applikationer.