G-Power M fjarrvarmecentral
Ny

G-Power M fjärrvärmecentral

Prefabricerad 2-stegskopplad fjärrvärmecentral som är konstruerad för fristående golvplacering alt mot vägg.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

G-Power M, är en prefabricerad 2-stegskopplad fjärrvärmecentral, för uppvärmning av tappvarmvatten och värmesystem.

G-Power M tillverkas i effektintervall från 150* kW till 400* kW.

2-stegskopplad värmeväxlare säkerställer maximal effektivitet, samt lägre temperatur på primärkretsens returledning.

G-Power M innehåller helisolerade värmeväxlare, cirkulationspumpar, styrventiler samt ställdon, smutsfilter, avstängningsventiler, 4-punktsmätning på värmekretsen samt termometrar och manometrar för avläsning och kontroll av temperatur och tryck.

G-Power M är utrustad med en kopplingsbox för enkel anslutning av ström samt styrmatning. Som standard är Kopplingsboxen utrustad med en Siemens värmeregulator, men kan på förfrågan utrustas med andra elektroniska värmeregulatorer, inklusive värmeregulatorer som möjliggör webb samt mobilhantering.

G-Power M är konstruerad för fristående golvplacering alt mot vägg.

Centralen kan utrustas med ett antal olika tillbehör.

 • Mätsträcka
 • Differenstrycksregulator
 • Anslutning för avgasare, delflödesfilter
 • Kallvattenmätare
 • Smutsfilter på KV, VVC
 • Injusteringsventil på VVC krets

* Baserat på temperatur 100/63-60/80

Nedladdningar

G-Power M fjärrvärmecentral tekniskt datablad 473 KB Ladda ner
G-Power M diagram 175 KB Ladda ner
G-Power M mått 2 MB Ladda ner

G-Power M, är en prefabricerad 2-stegskopplad fjärrvärmecentral, för uppvärmning av tappvarmvatten och värmesystem.

G-Power M tillverkas i effektintervall från 150* kW till 400* kW.

2-stegskopplad värmeväxlare säkerställer maximal effektivitet, samt lägre temperatur på primärkretsens returledning.

G-Power M innehåller helisolerade värmeväxlare, cirkulationspumpar, styrventiler samt ställdon, smutsfilter, avstängningsventiler, 4-punktsmätning på värmekretsen samt termometrar och manometrar för avläsning och kontroll av temperatur och tryck.

G-Power M är utrustad med en kopplingsbox för enkel anslutning av ström samt styrmatning. Som standard är Kopplingsboxen utrustad med en Siemens värmeregulator, men kan på förfrågan utrustas med andra elektroniska värmeregulatorer, inklusive värmeregulatorer som möjliggör webb samt mobilhantering.

G-Power M är konstruerad för fristående golvplacering alt mot vägg.

Centralen kan utrustas med ett antal olika tillbehör.

 • Mätsträcka
 • Differenstrycksregulator
 • Anslutning för avgasare, delflödesfilter
 • Kallvattenmätare
 • Smutsfilter på KV, VVC
 • Injusteringsventil på VVC krets

* Baserat på temperatur 100/63-60/80

G-Power M fjärrvärmecentral tekniskt datablad 473 KB Ladda ner
G-Power M diagram 175 KB Ladda ner
G-Power M mått 2 MB Ladda ner