Gebwell-Combi-LTO

Gebwell Combi för återvinning av frånluftsvärmen

Den perfekta enheten för avgasåtervinning

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Med Gebwell Combi kan värmen i fastighetens frånluft användas för att värma upp fastigheten och det varma bruksvattnet.Gebwell Combi består av en värmeåtervinningsanordning, en värmepump, en buffertberedare samt automation som möjliggör distansåtkomst. Dessutom går det att ansluta varmvattenberedare till systemet, då kan den tillvaratagna värmen användas även för att tillverka bruksvatten.

Gebwell Combis funktionsprincip

Där fastighetens gamla frånluftsfläkt suttit monteras nu värmeåtervinningsanordningen (1). Växlaren (värmeåtervinningselementet) i värmeåtervinningsanordningen överför värmen från frånluften till köldbärarvätskan som leds till värmepumpen via rör som installerat inne i byggnaden eller på byggnadens yttre vätt.

Värmepumpen (2) utnyttjar värmen för att värma upp fastigheten och för att bereda bruksvattnet. Vid övergången till värmeåtervinningssystemet ersätts ofta även fastighetens fjärrvärmecentral med  en hybridcentral (3).

Systemet har dessutom  en bufferttank (4) för att garantera tillräckligt långa driftperioder för värmepumpen genom att optimera värmepumpens verksamhet och varmvattenberedare (5), som oftast är försedda med laddningsslingor, då kan den tillvaratagna värmen även användas för förmånlig uppvärmning av bruksvattnet.

Automatiken i hybridcentralen säkerställer att värmeåtervinningsdonen, värmepumpen och hybridcentralen fungerar och följs upp på ett klanderfritt sätt. Automatiken gör det även möjligt att följa upp och hantera systemet på distans  via en webbuppkoppling.

Gebwell Combi helheten: Pilpit värmeåtervinningsanordningen (1) monteras på höghusets tak till exempel istället för frånluftsfläkten. I det tekniska utrymmet placeras Gebwell värmepumpen (2), KVL hybrid varmvattenberedare (5), G-Energy bufferttanken  (4) och G-Power hybridcentralen (3) försedd med automatik som möjliggör distansåtkomst.

Nedladdningar

Gebwel-Combi-1-8-15092017 Ladda ner

Med Gebwell Combi kan värmen i fastighetens frånluft användas för att värma upp fastigheten och det varma bruksvattnet.Gebwell Combi består av en värmeåtervinningsanordning, en värmepump, en buffertberedare samt automation som möjliggör distansåtkomst. Dessutom går det att ansluta varmvattenberedare till systemet, då kan den tillvaratagna värmen användas även för att tillverka bruksvatten.

Gebwell Combis funktionsprincip

Där fastighetens gamla frånluftsfläkt suttit monteras nu värmeåtervinningsanordningen (1). Växlaren (värmeåtervinningselementet) i värmeåtervinningsanordningen överför värmen från frånluften till köldbärarvätskan som leds till värmepumpen via rör som installerat inne i byggnaden eller på byggnadens yttre vätt.

Värmepumpen (2) utnyttjar värmen för att värma upp fastigheten och för att bereda bruksvattnet. Vid övergången till värmeåtervinningssystemet ersätts ofta även fastighetens fjärrvärmecentral med  en hybridcentral (3).

Systemet har dessutom  en bufferttank (4) för att garantera tillräckligt långa driftperioder för värmepumpen genom att optimera värmepumpens verksamhet och varmvattenberedare (5), som oftast är försedda med laddningsslingor, då kan den tillvaratagna värmen även användas för förmånlig uppvärmning av bruksvattnet.

Automatiken i hybridcentralen säkerställer att värmeåtervinningsdonen, värmepumpen och hybridcentralen fungerar och följs upp på ett klanderfritt sätt. Automatiken gör det även möjligt att följa upp och hantera systemet på distans  via en webbuppkoppling.

Gebwell Combi helheten: Pilpit värmeåtervinningsanordningen (1) monteras på höghusets tak till exempel istället för frånluftsfläkten. I det tekniska utrymmet placeras Gebwell värmepumpen (2), KVL hybrid varmvattenberedare (5), G-Energy bufferttanken  (4) och G-Power hybridcentralen (3) försedd med automatik som möjliggör distansåtkomst.

Gebwel-Combi-1-8-15092017 Ladda ner