ACR-and-room-sensor

Värmepump tillbehör

Gebwell värmepump tillbehör

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Trädlös rumsgivare

Den trådlösa rumsgivaren ger snabbt och bekymmersfritt möjlighet till exakt rumstemperaturinformation utan kabeldragningar och borrning i väggar.

Leveransen inkluderar en basstation och rumsgivare. Mätresultaten från den trådlösa rumsgivaren lagras i Gebwell Smart-molnet.

Rekommenderas speciellt för fastigheter med stora inre värmelaster, som eldstäder eller då du vill iaktta de yttre värmeproducenterna (värme som producerats av sol, människor och hushållsmaskiner).

Rumssensorn placeras på ett centralt ställe i fastigheten i det huvud-sakliga uppehållsutrymmet.

AMRanturi – Temperatur- och fuktgivare till basstation AMR LIGHT

AMRLite – Trådlös givare och basstation för reglerenhet Gebwell CLI

Dataöverföringsmodul Modbus RTU 902

Möjliggör överföring av data via Modbus-protokoll från värmepumpens reglerenhet till automationssystem på överordnad nivå.

  • Möjliggör styrning av värmepumpen med fastighetsautomation
  • Varje reglerenhet har sin egen Modbus Clip
  • Gebwell levererar en Modbus-parameterlista

 

 

 

Flödesmätare för reglerenhet Gebwell CLI

Den magnetiskt induktiva flödesgivaren mäter den energi som produceras av värmepumpar med reglerenhet Gebwell CLI.

Leveransen inkluderar kopplingar, tätningar och givarkabel med kontaktdon.

ENEM7000 – lämplighet: Aries, Taurus 110 EVI (het gas växling)
ENEM8000 – lämplighet: T3 Inverter, Gemini Inverter
ENEM9000 – lämplighet: Taurus Inverter Pro, Taurus 80 / 110 EVI

 

Extern skärm för värmepump

En separat användargränssnittsskärm som till exempel kan fästas på vägg i tekniskt utrymme. Genom installation av den externa skärmen undviks behov av att ta bort värmepumpens dörr vid justeringar.

Leveransen inkluderar skärm och kabel.

Nedladdningar

Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör Ladda ner

Trädlös rumsgivare

Den trådlösa rumsgivaren ger snabbt och bekymmersfritt möjlighet till exakt rumstemperaturinformation utan kabeldragningar och borrning i väggar.

Leveransen inkluderar en basstation och rumsgivare. Mätresultaten från den trådlösa rumsgivaren lagras i Gebwell Smart-molnet.

Rekommenderas speciellt för fastigheter med stora inre värmelaster, som eldstäder eller då du vill iaktta de yttre värmeproducenterna (värme som producerats av sol, människor och hushållsmaskiner).

Rumssensorn placeras på ett centralt ställe i fastigheten i det huvud-sakliga uppehållsutrymmet.

AMRanturi – Temperatur- och fuktgivare till basstation AMR LIGHT

AMRLite – Trådlös givare och basstation för reglerenhet Gebwell CLI

Dataöverföringsmodul Modbus RTU 902

Möjliggör överföring av data via Modbus-protokoll från värmepumpens reglerenhet till automationssystem på överordnad nivå.

  • Möjliggör styrning av värmepumpen med fastighetsautomation
  • Varje reglerenhet har sin egen Modbus Clip
  • Gebwell levererar en Modbus-parameterlista

 

 

 

Flödesmätare för reglerenhet Gebwell CLI

Den magnetiskt induktiva flödesgivaren mäter den energi som produceras av värmepumpar med reglerenhet Gebwell CLI.

Leveransen inkluderar kopplingar, tätningar och givarkabel med kontaktdon.

ENEM7000 – lämplighet: Aries, Taurus 110 EVI (het gas växling)
ENEM8000 – lämplighet: T3 Inverter, Gemini Inverter
ENEM9000 – lämplighet: Taurus Inverter Pro, Taurus 80 / 110 EVI

 

Extern skärm för värmepump

En separat användargränssnittsskärm som till exempel kan fästas på vägg i tekniskt utrymme. Genom installation av den externa skärmen undviks behov av att ta bort värmepumpens dörr vid justeringar.

Leveransen inkluderar skärm och kabel.

Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör Ladda ner