LVS4-kayttovesipaketti

Regleringsenhet VV

Regleringsenhet VV överför värme från ackumulatortanken till uppvärmning av varmvatten.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Regleringsenhet VV innehaller 3-vagsventil och stalldon samt kopplingar, mutter och givare Regleringsenhet VV med vaxlare innehaller varmevaxlare, cirkulationspump, kopplingar och givare

Teknisk information

Regleringsenhet VV GTIN 64158... Cirkulationspump Kontrollventil KVS värde Maximalt flödel/s
Regleringsenhet VV Käyttövesipaketti 1 asunto 53623193 - 2,5 0,27
Regleringsenhet VV 2-3 53623209 - 4 0,43
Regleringsenhet VV 4-8 lagenheter 53623223 - 6,3 0,68
Regleringsenhet VV 9-20 lagenheter 53623230 - 10 1,08
Regleringsenhet VV 21-54 lagenheter 53623216 - 16 1,72
Regleringsenhet VV 55-129 lagenheter 53623507 - 25 2,69
Regleringsenhet VV 130-175 lagenheter 53626514 - 40 4,30
Regleringsenhet VV med vaxlaren 1-4 lagenheter 53626187 Grundfos UPM Geo 25-52 - 0,55
Regleringsenhet VV med vaxlaren 5-16 53626194 Grundfos Magna3 25-100 - 0,99
Regleringsenhet VV med vaxlaren 17-32 lagenheter 53626200 Grundfos Magna3 40-120 - 1,35
Regleringsenhet VV med vaxlaren 33-50 lagenheter 53629217 Grundfos Magna3 40-120 - 1,65
Regleringsenhet VV med vaxlaren 51-100 lagenheter 53629224 Grundfos Magna3 40-120 - 2,27
Regleringsenhet VV med vaxlaren 101-150 lagenheter 53629231 Grundfos Magna3 40-150 - 2,96

Nedladdningar

Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör Ladda ner

Regleringsenhet VV innehaller 3-vagsventil och stalldon samt kopplingar, mutter och givare Regleringsenhet VV med vaxlare innehaller varmevaxlare, cirkulationspump, kopplingar och givare

Regleringsenhet VV GTIN 64158... Cirkulationspump Kontrollventil KVS värde Maximalt flödel/s
Regleringsenhet VV Käyttövesipaketti 1 asunto 53623193 - 2,5 0,27
Regleringsenhet VV 2-3 53623209 - 4 0,43
Regleringsenhet VV 4-8 lagenheter 53623223 - 6,3 0,68
Regleringsenhet VV 9-20 lagenheter 53623230 - 10 1,08
Regleringsenhet VV 21-54 lagenheter 53623216 - 16 1,72
Regleringsenhet VV 55-129 lagenheter 53623507 - 25 2,69
Regleringsenhet VV 130-175 lagenheter 53626514 - 40 4,30
Regleringsenhet VV med vaxlaren 1-4 lagenheter 53626187 Grundfos UPM Geo 25-52 - 0,55
Regleringsenhet VV med vaxlaren 5-16 53626194 Grundfos Magna3 25-100 - 0,99
Regleringsenhet VV med vaxlaren 17-32 lagenheter 53626200 Grundfos Magna3 40-120 - 1,35
Regleringsenhet VV med vaxlaren 33-50 lagenheter 53629217 Grundfos Magna3 40-120 - 1,65
Regleringsenhet VV med vaxlaren 51-100 lagenheter 53629224 Grundfos Magna3 40-120 - 2,27
Regleringsenhet VV med vaxlaren 101-150 lagenheter 53629231 Grundfos Magna3 40-150 - 2,96
Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör Ladda ner