Gebwell G-Power® Fjärrkylcentral

En problemfri och kostnadseffektiv fjärrkyla

Gebwell G-Power® fjärrkylcentral är utformad för anslutning till större bostadsfastigheter, affärs- och industrifastigheter.

Genom att välja fjärrkyla sparar man både energi och pengar.

Med fjärrkyla undviker man dessutom bullret från kylaggregat och deras användningsutrymme kan användas för andra ändamål. När man inte längre använder kylaggregat upphör även behovet av service och underhåll.

G-Power fjärrkylcentrals konstruktion är snygg, kompakt och enkel att installera. G-Power anpassas alltid efter ändamål och kan fås i stort omfång av varianter beroende på vilka krav som ställs på enheten. Med flexibla lösningar kan enheten anpassas för en mängd olika driftfall samt utrymmen.

Likaså kan enheten specificeras med en rad olika styrmöjligheter och tilläggskomponenter.

FÖRDELAR

  • Kompakt och enkel att installera
  • Anpassas efter användningsområde
  • Kan anpassas för specifika utrymmen
  • Armacell gummi isolering

EGENSKAPER

Applikationsanpassad

Anpassning görs efter de krav som ställs på enheten.

Rostfritt eller kolstål

Kan fås med rör i rostfritt eller målat kolstål.