Gebwell T2 värmepump

Uppvärmning med hög nyttofunktion, från småhus till industrifastigheter

Gebwell T2 är en komplett värmepump med kvalitetsdetaljer i varje del. Styrenhet som medger flytande kondensering, styrning av upp till 3 värmekretsar och aktiv /passiv kyla.
Integrerad och varvtalsreglerad Ladd- och Köldbärarpump. Scrollkompressor från Danfoss. Gebwell T2 finns i effektstorlek från 6 kW upp till 32 kW.

FÖRDELAR

  • Låg ljudnivå
  • Löstagbar kompressormodul
  • Modbus-kompatibel
  • Lättplacerad
  • Förberedd för Kaskadkoppling

EGENSKAPER

Scrollkompressor

Kompressorn producerar utan svårighet +65° C framledningsvatten.

Kaskadstyrning

Koppla samman flera Gebwell T2 för ökad värmeeffekt i större fastigheter.

Tilläggsmoduler

Systemet kan byggas ut med tillläggsmoduler som t.ex. passiv/aktiv-kyla och solvärme.