Gebwell G-Energy EV ackumulatortank

Gebwelln G-Energy EV är en ackumulatortank för att användas parallellt med trä-, pellets-, olje- eller annat vattenburet uppvärmningssystem.

FÖRDELAR

  • Fyra platser för elpatron
  • Enkel att transportera och montera

  • Löstagbar isolering

  • Kan anslutas till Golvvärme och Radiatorsystem

  • Passar för både småhus och stora fastigheter

  • Finns i storlekar från 500 till 5000 liter

EGENSKAPER

Fyra platser för elpatron

Ackumulatortanken har fyra platser för elpatron som sköter vattenuppvärmningen om uppvärmningssystemet frånkopplas eller vid en funktionsstörning.

Två slingaluckor

Ackumulatortanken har två slingaluckor. I den övre kan en tappvarmvattenslinga monteras. I den nedre finns plats för en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten.

Hög kvalitet

En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. Tankens isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga.

Ladda ner