AHRI-certifierade värmeväxlare för våra fjärrvärmeprodukter

Hos Gebwell har vi alltid velat visa riktningen för fjärrvärmebranschen genom att göra ansvarsfulla val som gynnar alla. Vårt nästa steg är att byta till prestandasäkrade värmeväxlare i våra fjärrvärmeprodukter i fastighetsklassen. Genom att gå över till att använda AHRI-certifierade plattvärmeväxlare är vi redo för behoven i framtida fjärrvärmenät.

I vår G-Power-kollektion finns underfördelningscentraler för fjärrvärme, från villor till flervåningshus och stora industri- och affärsbyggnader samt offentliga byggnader. Bekanta dig med Gebwells G-Power fjärrvärmecentraler här. AHRI-certifierade värmeväxlare finns tillgängliga till våra G-Power-fjärrvärmecentraler i fastighetsklassen.

Varför välja en AHRI-certifierad värmeväxlare?

Alla parter gynnas av att AHRI-certifieringen blir mer allmän:

  • Sänker energianvändningen och minskar livstidsdriftkostnaderna betydligt genom att garantera ett mer energieffektivt system.
  • Garanterar fullt investeringsvärde genom att minska kostnaderna för fälttest och ytterligare komponentprestandamarginaler.
  • Gör det möjligt att rättvist jämföra termiska prestanda och pris-/prestandakvot, eftersom beräkningarna har verifierats.
  • Ser till att mål kan uppnås för strömförbrukning och klimatreglering genom korrekt dimensionering av värmeväxlarens kapacitet.
  • Ger trygghet åt dem som förlitar sig på systemprestanda – leverantörer, konsulter, entreprenörer och slutanvändare.
  • Lägger fokus på energieffektivitet, vilket gynnar innovation och stimulerar tillverkarna att utveckla mer effektiva produkter.
  • Eliminerar fusk angående termiska prestanda, vilket förbättrar förtroendet för branschen. (Källa: Alfa Laval)

Hur känner man igen en AHRI-certifierad värmeväxlare?

Konsult, en AHRI-certifierad värmeväxlare får du till det objekt du har konstruerat genom att i arbetsbeskrivningen lägga till texten: värmedistributionscentralens lödda vatten-vatten-värmeväxlare ska vara AHRI-certifierade.

I den tekniska specifikationen känner man igen AHRI-certifierade värmeväxlare till exempel genom AQ-märkningen som anges i anslutning till värmeväxlare. AHRI-certifierade värmeväxlare är märkta med AHRI-logotypen:

AHRI-certifieringen säkerställer att värmeväxlarens prestanda alltid är vad som utlovas. AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) är en internationellt verksam, ideell organisation som certifierar prestandan hos vätske-vätske-värmeväxlare över hela världen.

Certifieringsprogrammet LLHE (Liquid to Liquid Heat Exchangers) säkerställer att prestandan hos en vätske-vätske-värmeväxlare överensstämmer med tillverkarens deklaration. I lödda plattvärmeväxlare kan AHRI-certifiering tillämpas i system där vatten är värmeöverföringsmediet på primär- och sekundärsidan.

Våra högkvalitativa G-Power-fjärrvärmeprodukter förtjänar bästa möjliga erkännande.

publicerat: 2021-08-02